MINIKATALOG IVA FIBIGERA

 
 
 
     
     
     
 
 

Ing. Ivo Fibiger
tel.: 233 321 259, mobil: 606 865 000
e-mail: a.fibiger@volny.cz

Malíř Ivo Fibiger
Ing. Ivo Fibiger je narozený 14.11.1929 v Jaroměři. Odtud pocházeli a v kraji tvořili výtvarníci zvučných jmen jaho Špaňhel, Wagner, Meisner, Presler a další, kteří spolu s otcem Jindřichem Fibigerem již od dětství inspirovali zájem Ivo Fibigera o výtvarnou činnost.
Otec Jindřich, absolvent umělecko-průmyslové školy, specializovaný na cizelérství a kovotepectví s rozsahem svých zájmů i v tvorbě malířské a řezbářské, upevnil zájem svého syna o umění, které se později táhlo jako nit celým jeho životem.
Ivo Fibiger vystudoval dvě vysoké školy, aby se pak celý život věnoval jako absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze, tělovýchově a sportu. Učil na FTVS UK a později ve Výzkumném ústavu University Karlovy. Tato doba umožňovala ve volném čase výtvarně pracovat. Dlouhé období se věnoval pohybové figurální kresbě a přispíval svými ilustracemi do publikací a knih s tělovýchovnou tématikou doma i v zahraničí. Svá díla vystavuje sporadicky, příležitostně v galeriích místního významu a jako dekoraci vnitřních veřejných prostorů.

Byl autorem mnoha pohybových skladeb a režíroval velké programové celky, realizoval návrhy na odznaky a plakety. Později byla jeho malířská tvorba ovlivněna tématicky jeho celoživotní láskou ke koním, a jeho všestranný muzikantský zájem s praktickou hrou na řadu hudebních nástrojů se projevuje i v některých výtvarných dílech. Jeho tvorba je mnohostranná tématicky i technicky, stále hledajícící osobní výraz.
Artist Ivo Fibiger
Ing. Ivo Fibiger was born 14.November 1929 in Jaromeř.

The Town was renown of its Artists,like Spanihel,Wagner,Maisner,Presler and others. Ivo Fibiger was inspired not only by the creative work of these Artists,but his own Father encouraged him to pursue his artistic talents.
His Father Jindrich Fibiger was graduate of the School of Applied Arts and his speciality was metallic sculpture.He also studied and applied himself to painting and wood carving.Father´s work influenced his son´s interest in the creative world of Art, which eventually became Ivo´s life long quest.
Ivo studied and finished two High Schools, is an Absovent of Faculty at Charles University in Prague.He majored in physical training, body building and sports.His whole life was dedicated to physical activity, competitive contestes, athletics and sports education.
He taught at TTISUK and later worked at the Research Institute UK.
At this time, he was able to use his spare time to use his artistic skills. For a long time he drew figures in bodily movements, also illustrated publikation with "body in physical training" in his own country and abroad.
He also is author of many compositions of movement themes,again in his own country and foreign countries. He also directed many units of programs pertaining to his illustrations.
He is the creative Author of manz emblems, insignias and posters.
In later years, his painting creativity was inspired by his great love for horses. His versatile and many-sided interest in music, is also one of his talents. His sensitivity and feeling for his artistic expression can be seen by his crestive and inventive ability of painting horses and nature in general.
His artistic expertise is multisided, by themes and technical proficiency by searching his own personal ideas and expressing them by means of his skillful accomplishment.
His work is shown sporadically, in Galleries of local importance-and as decoration of public artistic realms and domains.