REKLAMA

Trochu dobové reklamy TESLA a jiné dobové záznamy.

T535A SIRIUS POSLOUCHEJTE ČESKÝ ROZHLAS  4102U MÁNES
525A KVARTETO  ROZHLASOVÁ ROZCVIČKA 4260A DUKLA
805A
FILHARMONIE
 RETRO - GRAMOFONY A MAGNETOFONY TESLA  RETRO - TESLA
RADIA TESLA ZAŠLAPANÉ PROJEKTY- VLTAVA  
  MUZEUM RADIOPŘIJÍMAČŮ  
  VÝSTAVA RADIOPŘIJÍMAČŮ