Aktuální nabídka

 Nová internetová adresa  
Přecházíme na nové internetové stránky www.abeceda-os.cz

 Nové kurzy  
V tuto chvíli pro vás připravujeme novou nabídku kurzů na školní rok 2010/2011.

 Čtenářská gramotnost a projektové vyučování  ESF
Občanské sdružení Abeceda získalo finanční podporu z ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Individuální projekty ostatní 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání) na projekt Čtenářská gramotnost a projektové vyučování.Cílem projektu je podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách, a to ve třech oblastech:

1) Čtenářství a čtenářská gramotnost
2) Čtenářská gramotnost a mediální výchova
3) Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní

Čtenářskou gramotnost pojímáme jako "schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti". (OECD PISA)

Tento projekt je tříletý (od 1.1.2010 do 31.12.2012). Pro jednotlivé roky jsou stanoveny následující priority:

2010 : Mapování stavu čtenářské gramotnosti na školách
2011 : Individuální podpora zapojených škol
2012 : Přenesení příkladů dobré praxe na co nejvíce škol

Hlavní výstupy z projektu:
1. Internetový portál pro učitele
2. Internetový portál pro žáky
3. Soutěž školních časopisů
4. Soutěž školních literárních sborníků
5. Dvoudenní víkendové workshopy pro soutěžící
6. Putovní výstava školních časopisů a literárních sborníků po všech krajích ČR.
7. Tři CD-ROMy s metodikami pro učitele a elektronickou učebnicí pro žáky (ke každé oblasti jeden)
8. Závěrečná konference o čtenářské gramotnosti

V současné době pro vás připravujeme webový portál pro učitele www.ctenarska-gramotnost.cz i pro žáky www.sotkoviny.cz a soutěž školních časopisů a literárních sborníků.

 Počet návštěvníků