Hudební nakladatelství
Antonína Borovičky,
spol. s r.o.

Hudební nakladatelství
Antonína Borovičky,
spol. s r.o.

Na náměstí č.9
Davle u Prahy
252 06

Pokračováním v odkazu zakladatele Antonína Borovičky je nabídka CD, MC a partů pro jednotlivé nástroje. Nakladatelství dále připravuje v edičním plánu rozšíření nabídky   dechové hudby z jeho pozůstalosti.  O novinkách budete informováni na těchto stránkách.

Na Vaše dotazy nebo objednávky pomocí
E-mailu Vám rádi odpovíme
.