Gabriela Švejdarová
  

 
 výborná atletka  
Rok 2003  5. místo Liga běžců KV+SO
Rok 2004 maratón Praha : 3:35:44 
 4. místo Liga běžců KV+SO
Rok 2005  3. místo Desetiboj Sokolov
 4. místo Liga běžců KV+SO
Rok 2006  2. místo Blatenská šestihodinovka (51 km)
 5. místo Desetiboj Sokolov ( 1 703 )
 1. místo Liga běžců KV+SO
 

:

: