Novaj informoj - Nové informace


AEH

Asocio de
Esperantistoj-
Handikapuloj

IKEH

Internacia klubo
de Esperantistoj-
Handikapuloj

informas ĉiujn pri sia ekzisto
akceptas aliĝilojn
de novaj anoj

vokas ĉiujn
handikapitajn Esperantistojn
en sian rondon

Vi povas praktiki la internacian lingvon kune kun ni, partopreni seminariojn kaj ankaŭ kongresojn.

 

  Svaz zdravotně postižených esperantistů

                se svým mezinárodním klubem

zve všechny esperantisty do svého kolektivu a přijímá přihlášky nových členů. V jazykových seminářích můžete zlepšovat svoje jazykové znalosti, osobně se poznat se zahraničními esperantisty a účastňovat se různých kongresů.