MAPA
Poloha: 33O sev.šířky, 65O vých. délky, jižní Asie, severně od Pákistánu, na
východ od Iránu
ÚVOD:
Afghánistán byl napaden a okupován Sovětským svazem v roce 1979. Po deseti letech byl Svaz sovětských socialistických republik donucen k ústupu antikomunistickými mujahidinskými jednotkami, které byly podporovány a trénovány Spojenými státy, Saudskou Arábií, Pákistánem a dalšími. Boje následně pokračovaly mezi rozlišnými mujahidinkými politickými stranami, ale islámské fundamentalistické hnutí Taliban se zmocnilo většiny země. Kromě pokračujícího občanského sporu, trpí země obrovskou chudobou, zničenou infrastrukturou a rozsáhlými zaminovanými oblastmi.
GEOGRAFIE:
Umístění: jižní Asie, severně od Pákistánu, na východ od Iránu
Geografické souřadnice: 33O sev.šířky, 65O vých. délky
Odkazy k mapě: Asie
Rozloha: celková rozloha: 652 000 km2
rozloha pevniny: 652 000 km2
rozloha vody: 0 km2
Rozloha - srovnání: nepatrně menší než Texas

HRANICE:
Celková délka: 5 529 km
Hranice se sousedícími státy:
Čína 76 km, Irán 936 km, Pákistán 2 430 km, Tadžikistán 1 206 km, Turkmenistán 744 km, Uzbekistán 137 km.
Pobřežní linie: 0 km (vnitrozemí)
Pobřežní nároky:žádné (vnitrozemí)
Podnebí: suché až polosuché, studené zimy a horká léta
Povrch: většinou rozeklané hory, roviny na severu a jihozápadě
Výškové extrémy:
Nejnižší bod: Amu Darya 258 m
Nejvyšší bod: Nowshak 7 485 m
Přírodní zdroje:
zemní plyn, ropa, uhlí,měď, chrom, zinek, mastek, baryt, síra, olovo, zinek,železná ruda, sůl, drahé a polodrahé kameny
Využítí půdy:
orná půda: 12 %
trvalé kultury: 0 %
louky a pastviny: 46 %
lesy: 3 %
ostatní: 39 % (odhad 1993)
Zavlažovaná půda: 30 000 km2 (odhad 1993)
Přírodní prostředí:
Přírodní nebezpečí: v pohoří Hindu Kush se vyskytují ničivá zemětřesení, povodně
Životní prostředí:
Současné problémy: odplavování půdy, přílišné spásání vegetace, odlesňování (mnoho ze zbývajících lesů je káceno na palivo a stavební materiály), rozšiřování pouští,dezertifikace
Mezinárodní dohody,členství:
- Dezertifikace
- Ohrožené druhy
- Změnaživotního prostředí
- Námořní (mořský) dumping
- Zákaz atomových zkoušek
podepsané, ale ne ratifikované:
- Biologická rozmanitost
- Změna podnebí
- Rizikový odpad
- Zákon o moři
- Péče o ochranuživota v moři
Zeměpisná poznámka: vnitrozemský stát

OBYVATELSTVO:
Počet obyvatel: 25 838 797 (odhadčervenec 2000)
Věková struktura:
0 - 14 let: 43,37 % (5 598 403 mužů, 5 371 054žen)
15 -64 let: 54,86 % (7 362 961 mužů, 6 839 914žen)
65 a více let: 2,77 % ( 378 741 mužů, 337 724žen) (odhad 2000)
Přírůstek obyvatelstva: 3,54 % (odhad 2000)
(pozn.: toto ,číslo odráží pokračující návrat uprchlíků z Iránu)
Porodnost: 41,82 porodů/1 000 obyvatel (odhad 2000)
Úmrtnost: 18,01 úmrtí/1 000 obyvatel (odhad 2000)
Saldo migrace: 11,54 přistěhovalců/1 000 obyvatel (odhad 2000)
Poměr mezi pohlavími:
při narození: 1.05 mužů/žen
do 15 let: 1,04 mužů/žen
15 - 64 let: 1,08 mužů/žen
65 a více let: 1,12 mužů/žen
Obyvatelstvo celkem: 1,06 mužů/žen (odhad 2000)
Kojenecká úmrtnost: 149,28 úmrtí/1 000živých porodů (odhad 2000)
Průměrná délkaživota:
obyvatelstvo celkem: 45,88 let
muži: 46,62 let
ženy: 45,1 let (odhad 2000)
Celková fertilita: 5,87 narozených dětí/ženu (odhad 2000)
Národnost
podstatné jméno: Afghánistánec
přídavné jméno: afghánistánský
Národy a národnosti:
38 % Paštunů, 25 % Tadžiků, 6 % Uzbeků, 19 % Hazary, etnické
menšiny ( Aimaks, Turkmen, Baloch a ostatní)
Náboženství: Sunni Muslim 84 %,Šhi°a Muslim 15 %, ostatní 1 %
Jazyky: Pashtu 35 %, afgánská perština (Dari) 50 %, turkotatarské jazyky
(hlavně uzbecký a turkmenský) 11 %, 30 menšinových jazyků (hlavně Balochi a Pashai) 4 %, rozšířený bilingvismus
Gramotnost: definice: věková skupina 15 let a více umíčíst a psát
obyvatelstvo celkem: 31,5 %
muži: 47,2 %
ženy: 15 % (odhad 1999)

VLÁDA:
Jméno země:
oficiální nezkrácená forma: Afghánistán
lmístní nezkrácená forma: Afghanestan
místní zkrácená forma: Afghanestan
původní: Afghánistánská republika
Kód země: AFG
Typ vlády: prozatimní Karzaiová vláda podporovanou USA a spojenců do národního schormaždění (LOIA GERGA)

Hlavní město: Kábul
Administrativníčlenění: 30 provincií
Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamian, Farah, Faryab, Ghazni, Ghowr,
Helmand, Herat, Jowzjan, Kabol, Kandahar, Kapisa, Konar, Kondoz, Laghman,
Lowgar, Nangarhar, Nimruz, Oruzgan, Paktia, Paktika, Parvan, Samangan, Sar-e
Pol, Takhar, Vardak, Zabol
Upozornění:
možná zde budou dvě nové provincie Nurestan (Nuristan) a Khowst
Nezávislost: 19. srpna 1919 (od Spojeného království dozor nad afgánistánskými
zahraničními záležitostmi)
Státní svátky:
Vítězství muslimského národa - 28. duben, Vzpomínkový den na mučedníky a
invalidy - 4. květen, Den nezávislosti - 19. srpen
Výkonná moc:
Prozatimní Karzaiová vláda podporovanou USA a spojenců do národního schormaždění (LOIA GERGA)
- Burhanuddin RABBANI). Afgánistánu bylo pozastavenočlenství v OIC (Organizace islámské konference) do doby než bude otázka vyřešena dialogem mezi válčícími stranami.
Politické strany a jejich předsedové:
1. Harakat-i-Islami (Islámské hnutí)- Mohammed Asif MOHSENI, Harakat-Inqilab-i-Islami
2. (Islámské revoluční hnutí)- Mohammad Nabi MOHAMMADI, Hizbi Islami- Gulbuddin (Islámská strana)
- Gulbuddin HIKMATYAR frakce, Hizbi Islami-Khalis (Islámská strana)- Yunis KHALIS frakce,
Hizbi Wahdat-Akbari frakce (Islámská jednotná strana)- Mohammad Akbar AKBARI,
Ittihad-i-Islami Barai Azadi Afghanistan (Islámský svaz pro osvobození Afgánistánu)
- Abdul Rasul SAYYAF,Jabha-i-Najat-i-Milli Afghanistan (Afgánistánská národní osvobozenecká fronta)
- Sibghatullah MOJADDEDI; Mahaz-i-Milli-Islami (Národní islámská fronta), Sayed Ahamad GAILANI,
Taliban - náboženské studentské hnutí- Mohammad OMAR, Spojená islámská fronta pro spásu
Afgánistánu zahrnující Jumbesh-i-Milli Islami(Národní islámské hnutí)- Abdul Rashid,
Jamiat-i-Islami (Islámská společnost)- Burhanuddin RABBANI a ,
Hizbi Wahdat-Khalili frakce (Islámská jednotná strana)-Abdul Karim KHALILI.
Politické nátlakové skupiny a vůdci: afgánští utečenci v Pákistánu, Austrálii,
USA a někde jinde se politicky formovali. Mellat (Strana sociálně demokratická),
vůdce NA. Peshawar, Pákistán- založené skupiny jako CUNUA (Národní jednota a porozumění
Ishaq GAILANI.Kmenoví stařešinové reprezentují tradiční pasthunské vedení.
WUFA (Unie spisovatelů za svobodný Afgánistán), A. Rasul AMIN.
Účast v mezinárodních organizacích:
AsDB, CP, ECO, ESCAP, FAO, G-77, IAEA,IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC,
IFRCS, ILO, IMF, Intelsat, IOC, IOM (pozorovatel), ITU, NAM, OIC, UN,
UNCTAD,UNESCO, UNIDO, UPU, WFTU, WHO, WMO,WToO
Diplomatické zastoupení ve Spojených státech:
pozn: velvyslanectví - mise zrušena 21. 8. 1997
vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno)
kancelář: Washington, DC.
Vlajka:
popis:tři stejné vodorovné pruhy, zelený ,černý a červený,


EKONOMIKA :
Ekonomický přehled:Afghánistán je velmi chudá vnitrozemská země, vysoce závislá na zemědělství a chovu dobytka (ovcí a koz). Ekonomické úvahy byly vždy druhotnou záležitostí, až za politikou a vojenskými převraty v průběhu dvou válek, včetně 10 let trvající vojenské okupace ze strany SSSR (skončila 15. února 1989). Během tohoto konfliktu uprchla 1/3 obyvatel ze země. Útočiště v Pákistánu a Iránu si našlo více jak 6 miliónů uprchlíků. Začátkem roku 1999 zůstávalo v Pákistánu okolo 1,2 miliónu afgánistánských uprchlíků a v Iránu okolo 1.4 miliónu. Hrubý domácí produkt za posledních dvacet let rapidně klesl z důvodu ztráty práce a kapitálu, rozdělení obchodu a přepravy. Velkáčást populace trpí nedostatkem potravin, oblečení a lékařské péče. Inflace zůstává velkým problémem .
Mezinárodní pomoc se podílí nařešení pouze maléčásti problémů nehledě na podporu ekonomického rozvoje. Ekonomická situace se v roce 1998-99 nezlepšila, protože vnitřní občanský svár pokračoval došlo k omezení obou ekonomických politik a snaze o mezinárodní pomoc.Číselné data je nemožné získat, nebo jsou nespolehlivá. Afgánistán byl daleko největším producentem opia v roce 1999 a obchodování s narkotiky je největším zdrojem příjmů.

HDP: 21 biliónů dolarů (r. 1999, odhad)
Růst HDP: NA%
HDP na obyvatele: 8OO dolarů (r. 1999, odhad)
HDP v jednotlivých odvětvích: zemědělství 53%
průmysl 28,5%
služby 18,5%
Obyvatel pod hranicí chudoby: NA%
Příjem domácností nebo spotřeba v procentech:
nejnižších 10% : NA%
nejvyšších 10% : NA%
Míra inflace:NA%
Pracovní síla: 8 miliónů (1997)
Nejvíce lidí zaměstnáno v zemědělství 68%, v průmyslu 16%, ve službách 16%(1980)
Míra nezaměstnanosti: 8% (odhad 1995)
Rozpočet:
Příjmy: $NA
Výdaje: $NA
Průmysl: malá výroba textilu, mýdla, nábytku, obuvi, umělých hnojiv a cementu,
ručně tkané koberce. Naleziště zemního plynu, ropy, uhlí, mědi.
Elektřina
:
produkce: 430 miliónů kWh (1998)
produkce na jednotlivé zdroje:
fosilní paliva: 41,86%
vodní: 58,14%
atomová: 0%
jiná: 0% (1998)
Elektřina-spotřeba: 510 kWh (1998)
Elektřina-vývoz: 0 kWh (1998)
Elektřina-dovoz: 110 milionů kWh (1998)
Zemědělství: opiový mák, pšenice, ovoce, ořechy,karakulské kožešiny, vlna,skopové maso
Vývoz: 80 miliónů dolarů (nezahrnuje opium) (r. 1996)
komodity: opium, ovoce a ořechy, ručně tkané koberce, vlna, bavlna, kůže a kožešiny, drahokamy
a polodrahokamy.
partneři: FSU,Pákistán, Irán, Německo, Indie, VB, Belgie, Lucembursko,Česká republika
Dovoz: 150 miliónů dolarů (r. 1996)
zboží: spotřební zboží, potraviny, ropné produkty (ropa)
partneři: FSU, Pákistán, Irán, Japonsko, Singapur, Indie, Jižní Korea, Německo
Zahraniční dluh: 5,5 bilónů dolarů (r. 1996)
Ekonomická pomoc- příjemce: USA poskytlo okolo 70 milionů dolarů v humanitární pomoci v r. 1997. USA pokračuje v přispívání na mnohostrannou podporu prostřednictvím programů spojených národů o jídle, lécích, odstraňování min a pomoci uprchlíkům. Pomoc pokračuje v rámci programů Spojených národů (jídlo, léky, odstraňování min, pomoc uprchlíkům)
Měna: 1 afghani (AF) = 1OO puls
Měnový kurs: 1 AF vzhledem k amer. dolaru -4,700 (leden 2000), 4,750 (únor 1999), 17,000 (prosinec 1996), 7,OOO (leden 1995), 1,9OO (leden 1994), 1,O19 (březen 1993), 85O (1991).
pozn.:oficiální kurs byl stanoven na 50,600 afgani za dolar (do r. 1996), vzrostl na
2 262,65 za dolar a nakonec byl znovu stanoven na 3 000 za dolar v dubnu 1996
Fiskální rok: 21. 3. - 20. 3.

KOMUNIKACE:
Telefony: 31 2OO (r. 1983), pozn.: v Kábulu bylo v roce 1998 užíváno 21 000 pevných linek
Mobilní telefony: NA
Telefonní systém:
domácí: velmi omezené telefonní a telegrafní služby, v roce 1997 bylo zřízeno
telefonní spojení mezi městy Mazar-e Sharif, Herat, Kandahar, Jalalabad a
Kábulem přes satelit a mikrovlnné systémy
mezinárodní: satelitní stanice - 1 Intelsat (Indický oceán) spojen jen s Iránem
a 1 Intersputnik (Atlantský oceán)
komerční satelitní centrum zřízeno v Ghazni
Rádiové vysílače: AM 7 (6 z nich není v provozu,činná stanice je v Kábulu), FM1,
krátkovlnný 1( rozhlas v Pushtu, Dari, Urdu a anglický)(1999)
Radia: 167 000 (1999)
Televizní vysílače: nejméně 10 (1 státní televizní stanice v Kábulu a regionální stanice v 9 ze 30 provincií. Regionální stanice vysílají cenzurovaný program), v roce 1997 byla televizní stanice v Mazar-e Sharif s pokrytímčtyř severních afgánských provincií (1998)
Počet televizních přijímačů : 100 000 (1999)
Poskytovatelé internetových služeb: NA
DOPRAVA:
Železnice:
celkem: 24.6 km
široký rozchod kolejí: 9.6 km od Gusghy (Turkmenistán)do Towraghondi, 15 km od Termiz (Uzbekistán) do Kheyrabad (lodní překladiště na jižním břehu Amu Daryi)- rozchod kolejí 1.524 m.
Silnice:
celkem: 21,OOO km
zpevněné: 2,793 km
nezpevněné: 18,2O7 km (odhad r. 1998)
Vodní cesty:1.2OO km, především Amudarja (pro lodě do 500 DWT)
Potrubní doprava:
ropa: Uzbekistán do Bagramu a Turkmenistán do Shindandu
zemní plyn: 18O km
Přístavy: Kheyrabad, Shir Khan
Letiště:
celkem: 46 (odhad r.1999)
-se zpevněným povrchem:
celkem: 14
s rozjezdovou dráhou nad 3 O47 m: 3
2 438 do 3 O47 m: 4
1 524 do 2 437 m: 4
914 do1 523m: 1
pod 914 m: 2 (odhad 1999)
-s nezpevněným povrchem:
celkem: 32
s rozjezdovou dráhou 2 438 do 3 O47 m: 5
1 524 do 2 437 m: 13
914 do 1 523 m: 3
pod 914 m: 11 (r. 1999)
Heliporty: 3 (r. 1999)
OBRANA:
složky: NA
pozn.: vojenská služba stále neexistuje na národním stupni. Některé funkce dřívější Armády, Leteckých obranných sil, Národní stráže, Hraniční stráže, Národní policie a Lidové milice stále existují, ale jsou rozděleny mezi vůdce režimu.
věk pro vojenskou službu: 22 let
Muži vhodní pro vojenskou službu: věk 15-49: 6 401 980 (odhad 2000)
Muži schopni po vojenskou službu: věk 15-49:3 432 236 (2000)
Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu: 2244 958 (2000)
Výdaje na obranu v US dolarech: $NA
Výdaje na obranu v procentech HDP:NA%