OVĚŘOVACÍ VERZE WWW STRÁNKY

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

XML - eXtended Markup Language
Komentovaný přehled zdrojů

Obsah:

XML - aktuální téma
Úvod do jazyka XML
Důvody a přínosy implementace XML
Dodavatelé SW produktů pro XML
Životní cyklus a hlavní aktivity při implementaci XML
Charakteristika konkretních SW produktů
XMLwriter a jeho využití v XML
Kriteria výběru SW pro XML
Aplikace XML
Příprava implementace XML
WWW stránky s odkazy na internetpvé zdroje
WWW firmy Arbortext - komplexní informace
Novinky a události
Program přípravy na implementaci XML
Potřeba projektového přístupu k implementaci XML
Závěr

Domácí stránka doc. Arnošta Katolického
E-mail:
akatolicky@volny.cz
Aktualizace: 14.09.2000.