Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.

akatolicky@volny.cz

 

E-Books. E-Knihy. Elektronické knihy.

TVORBA E-BOOK PRO MS READER

V PROSTŘEDÍ WORDU.

 

       Pro generování E-Book určené pro Microsoft Reader byl použit WORD2000 s Add-in umožňujícím přímý export souboru do formátu *.lit.

         Předpokládá se instalace MS Readeru a přídavného modulu do WOR0u 2000, který je na internetu zdarma ke stažení. Při spuštění souboru s modulem je modul automaticky zahrnut do WORDu. V menu FILE a v panelu s ikonami se ihned objeví nabídka READER.

 Postup je jednoduchý:

-          soubor se otevře v prostředí WORDu

-          stiskne se tlačítko READER

-          vyplní se údaje: název knihy, jméno souboru, jméno  autora, adresu kam má být uložen výstupní soubor

-          stiskne se OK a systém automaticky vygeneruje ebook ve formátu *.lit

-          nakonec se objeví dotaz, zda si uživatel přeje otevření knihy v prostředí READERu.

Pokud je na PC MS Reader řádně nainstalován, Reader se spustí a objeví se nabídka: přesunout knihu do knihovny, skopírovat knihu do knihovny nebo zavést knihu z původní adresy.

Ve Readeru se objeví soubor jako kniha s členěním na číslované stránky.

Soubor na kterém lze generování prosvičit lze stáhnout  Z D E.

Add-in pro Word2000 (WordRMR.exe – 760Kb)je ke stažení postupem: na adrese http://www.microsoft.com/reader/download/default.htm klikněte na stránce vlevo na „Read in MS Reader add-in“. Dostanete se na stránku, kde je název souboru WordRMR.exe jako živý odkaz. Vhodné je stažení Encarta Pocket Dictionary (msebdict.lit) což je slovník, který po instalaci do Readeru umožní využívání funkce LookUp ( významový slovník).

Ukázka hotové knihy je ke stažení  Z D E.

Případné dotazy a připomínky adresujte: akatolicky@volny.cz

Informace o eBooks najdete na URL: http://www.volny.cz/akatolicky/e_book.htm

Seznam zdrojů s živými odkazy na www stránky najdete na adrese:

http://www.volny.cz/akatolicky/ebook_zdroje.htm

 

Vystaveno 22.10.2000.