Doc. Ing. Arnost Katolický, CSc

El. obchod z pohledu tvůrce. Vltava2000.

E-business patří dnes k nejčastěji používaným termínům v počítačových časopisech. Není problém podívat se na to, jak takový e-obchod vypadá. Stačí nám k tomu URL adresa obchodu, počítač a připojení na internet. Na www stránkách el. obchodu uvidíme informace o prodejci, nabídku zboží setříděnou do kategorií a přirozeně adresu e-mailu obchodu, kam máme zaslat své dotazy. S adresou a s odesíláním naší objednávky si nemusíme dělat starosti, přímo na www stránce se nám nabízí formulář i s tlačítkem "ODESLAT". Zboží si zpravidla vybíráme do nákupního košíku, o tom kolik zaplatíme se nám postará spec. stránka "Váš účet" a pokud jsme se definitivně rozhodli obsah košíku koupit a vyjádřiuli jsme to kliknutím na tlačítko "objednat", dostaneme vzápětí do své schránky e-mail s textem objednávky.

Tento text má jediné poslání: přiblížit e-business zájemci do té míry, aby se nebál využít některou z nabídek na zřízení vlastního obchodu na servru nabízejícího a to zdarma. V naší republice je to především server Vltava2000. Podmínky tohoto servru budeme mít na mysli, jelikož lépe než spousta obecných zásad a pravidel je vlastní zkušenost s konkrétními podmínkami. Podívejme se tedy na server Vltava2000, provozovaný Computer Pressem a to ze dvou pohledů: napřed se podíváme na hotový obchod a poté se seznámíme s tím, co nás čeká, chceme-li si na tomto sevru zřídit vlastní obchod.

Chceme-li se podívat jaké obchody jsou zřízeny na sevru Vltava2000, stačí nám zadat internetovou adrseu www.vltava2000.cz  do svého prohlížeče ( v tomto případě doporučuji Internet explorer). Na obrazovce se nám objeví nabídka kategorií zboží, resp. kategorií do kterých jsou zařazeny jednotlivé obchody, kterých již je na sevru kolem 1000. Zvolíte si svoji kategorii, na příklad "počítače" a po odklikbnutí se dostáváte do podrobnějšího členění. Zvolíme si podkategorii "počítačové hry". Dozvíme se, že je tam něco přes 10 obchodů, které prodávají zboží této kategorie. Po odkliknutí odkazu "počítačové hry" se Vám zobrazí seznam názvů obchodů. Zvolíte-li obchod "AKAHRY" dostanete se na úvodní stránku mého cvičného obchodu s počítačovými hrami vlastní výroby. Stránka je rozdělena na dvě části. Vlevo uvidíte odkazy na jednotlivá oddělení obchodu. V našem případě to bude jedno oddělení s názvem "HRY" a dvě pododdělení" REKLAMA" a "SOFTVARE". V levém okně máte též možnost zadat klíčové slovo a pokusit se najít hledané zboží přímo. Můžete hledat i volbou fulltextového hledání, které Vám umožní porojít buď konkrétní obchod, nebo celý server Vltava2000.  V pravé části obrazovky uvidíte jednak Zprávu, kterou Vám chci sdělit. V našem poříkladě je to upozornění na možnost pořídit si počítačovou strategiuckou hru a to jako NOVINKU. Vedle této zpávy je část, kde je upozornění na akci. Upozorňuji Vás, že brzo bude vyhlášena soutěž o nejúspěšnější výsledek hry "POSTŘEH". Zvolíte-li na př. oddělení SOFTWARE, zobrazí se Vám přehled nabízeného zboží spolu s informací o původu každé hry a živý odkaz na detailní informaci o zvolené hře. Kliknutím na obrázek ( s odkazem nebo na ikonku vpravo pod textovou informací, zobrazí se Vám www stránbka s detailní informac, odkazem na www stránku s bližší informací ( ukázkou), cena zboží s DPH a bez DPH a nakonec tlačítko pomocí kterého vyjádříte o zboží zájem. Zboží se Vám umístí do nákupního košíku a zapíše se Vám na Váš účet. V pravém horním rohu obrazovky si můžete www stránky košíku a účtu vybavit. Pokud se Vám obsah Vašeho účtu jeví jako přijatelný a rozhodli jste se zboží objednat, pak stisknete tlačítko"OBJADNAT". Program na srvru se postará o sestavení objednávky, kterou Vám i obchodníkovi zašle do schránky e-mailu. Obchodníkovi se navíc informace o Vaší objednávce zařadí do databáze objednávek, která je rozdělena na objednávky nevyřízené, vyřozované a vyřízené. V e-mailu se dozvíte, jak si máte počínat dále, jak Vám bude zboží dodáno a jak a kolik budete platit. Způsob dopravy stanoví obchodník jako pravidlo pro zvůj obchod. Nejčastěji je to "dopírka". Z tohoto pohledu je to tedy jednoduché anikdo se nemusí bát procházky po obchodech zřízených na servru Vltava2000.

O něco složitější to máte, pokud si sami chcete obchod zřídit. Ale i pro tuto variantu jsou pravidla pro server Vltava2000 jasná a plně srozumitelná.

Především se musíte zaregistrovat, což začnete tím, že na domácí stránce Vltavy2000 odklepnete odkaz "Vytvořit nový obchod". Pokud ještě žádný nemáte, což budeme předpokládat, pak musíte být zaregistrován jako obchodník, abyste získal své číslo ID, název a heslo ( poslední dva údaje sám navrhnete).Jakmile jste zareghistrován jako obchodník, musíte zaregistrovat svůj obchod, abyste získali ( tentokrát pro obchod) ID obchodu , název obchodu a heslo pro práci s parametry obchodu.  Každý obchodník může mít obchodů více než jeden, což je vhodné, pokud má zboží z různých kategorií. Máte-li obě ID, názvy a hesla, pak otevřete www stránku obchodníka: www.vltava2000.cz/obchodnik/. Tak zadáte požadované vstupní údaje a dostanete se na www stránku nazvanou "obchod". Odtud máte celou řadu možností, z nichž některé musíte využít, jiné ne - v tom případě Vám pro některé volby Vltava2000 zavede automaticky přednastavené údaje.

Především musíte zvolit strukturu svého obchodu, což iniciujete využitím odkaru "struktura". Máte-li zvolenou strukturu můžete nadefinovat zboží, které budete nabízet. Toho dosáhnete po volbě "ZBOŽÍ, kdyžý jste napřed v tabulkovém procesoru ( nejlépe MS EXCEL)  vytvořili soubor s koncovkou *.csv a to podle nabízené šablony. Využijte nabídku na stažení souboru, který šablonu popisuje - zde se podrobněji její strukturou zabývat nebudeme. Předání informace o zboží se děje odesláním souboru *.csv po jeho zadání v dialogovém okně. Další volby jsou "nastavení", "grafika", "obrázky", "informace", "doprava ( a placení)".

Pokud chcete mít na své www stránce v obchodu obrázek svého zboží, musíte soubor s obrázkem odeslat na server. Pokud chcete zvolit způsob dopravy nebo placení, musíte zviolit příslušný odkaz a v dialogu vyjádřit svoji volbu. Ke všem volbám je k dispozici nápověda. NAvíc máte k dispozici ke stažení velký soubor ve Wordu přístupný rovnou ze stránky "obchodník" označený jako "Kuchařka ...". Jakmile jste zadali všechny informace, můžete se podívat na výsledky své práce jako zákazník přes volbu: www.vltava2000.cz/jmenoobchodu /.. Je vhodné, abyste se zaregistroval jako návštěvník a zkusil si u sebe něco koupit. Ve své schránce pak najdete 2 e-maily: jeden jako obchodník a jeden jako zákazník.

Doporučuji všem zájemcům o e-business, aby si zkusili zřídit svůj obchod právě na servru Vltava2000. Snadněji pochopí všechny texty o e-businessu, protože není nad vlastní experiment. Po vyzkoušení zvažte , zda obchod na sevru necháte, nebo ho jedním kliknutím smažete, abyste neplýtvali dobrotou správce servru a nenechávali tam něco, co nebudete využívat. MUSÍM VÁS UPOZORŇIT na to, jste při registraci potvrdili, že máte živnostenský list. Pokud ho nemáte, pak Vás prosím, abyste po prohlédnutí svého díla svůj právě zřízený obchod sami IHNED odstranili.

Zbývá pouze dodat, že server Vltava2000 se Vám zdarma postará o i reklamu Vašeho obchodu. Automaticky totiž zaregistruje všechny funkční obchody do svého seznamu na domovské stránce sevru, podle kterého si návštěvníci mohou i Váš obchod snadno zvolit.

Tímto sdělením jsme se dostali vlastně na začátek našeho pojednání. Přeji všem hodně zdaru a těm, kdo to budou myslet opravdově i hodně obchodních úspěchů.

Doc. Arnošt Katolický, katedra inovací a projektů FEK, ZČU.

V Plzni dne 30.05.2000.