Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.   

 

UKÁZKA ELEKTRONICKÉ KNIHY

vytvořené pomocí WORDu2000

 

Na adrese http://www.volny.cz/akatolicky/e_book.htm je uložen text s názvem

„E-book. E-kniha. Elektronická kniha.“

Na adrese http://www.volny.cz/akatolicky/gener1.htm je uložen postup pomocí kterého byla vytvořena elektronická kniha stejného názvu. Tamtéž jsou i odkazy na potřebné nástroje.

Kniha byla vygenerována v prostředí WORD2000, doplněném o Add-in sloužící k exportu souboru ve fiormátu *.lit

 

Hotová kniha je stažení kliknutím na tento odkaz.

 

akatolicky@volny.cz

http://www.volny.cz/akatolicky/

Vystaveno dne 23.10.2000.