Čárové kódy
automatická identifikace

přehledný popis struktury čárových kódů
výklad techniky tisku a snímání čárových kódů
program pro tvorbu vlastní aplikace
množství příkladů praktického využití automatické identifikace
Adriana Benadiková Štefan Mada Stanislav Weinlich
ALEF Ltd. ALEF Ltd. Nejlépe je tomu psovi
Druhé vydání

Máte právě k dispozici internetovskou verzi knihy Čárové kódy - automatická identifikace. Jedná se o upravené vydání knihy z roku 1994 ISBN 80-85623-66-8.

Recenze k prvnímu vydání.
Copyright © 1994-2002 Adriana Benadiková-Štefan Mada- Stanislav Weinlich