Kontakt

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu

afiliované ke Katedře antropologie a genetiky člověka
Přírodovědecká fakulta, UK Praha

Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Adresa: Olšanská 7, 130 00 Praha 3

Tel/fax: 222 582 214

Web design, realizace, SEO: ALMS™, Praha, 2009.