Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno B - Bejlková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Mgr. Lenka Bejlková

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:

Mgr. Lenka Bejlková, Riegrova 71, 370 01 České Budějovice
    email: astrocb@gmail.com
    web: http://astrocb.webnode.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):

29.8.1979

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):

Knihovnice povoláním i srdcem.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:

Astrologií se hlouběji zabývám přibližně od roku 2000, od roku 2010 se jí věnuji profesionálně, na částečný úvazek.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :

Patrně tradiční astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:

Kromě astrologického poradenství nic z uvedeného.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:

Intenzivní, dosud trvající samostudium.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:

Ne.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:

Inspirace přišla od členů rodiny, kteří se astrologii věnují.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:

Kromě rozboru nativity zejména tranzity a synastrii, poslední dvě zmíněné zejména jako prevenci neúspěchů a nedorozumění.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:

Placidův (je nejrozšířenější), méně často (spíše jen pro srovnání) používám Campanův.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:

Kefer, Hades, Sládeček, Schulman, Hand a mnoho dalších.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:

Kromě práce, která je mi zároveň koníčkem, zejména kultura (divadlo, kino), cestování, knihy aj.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:

Publikuji pouze na svém blogu a facebookovém profilu.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:

Slouží mi jako mapa k orientaci ve vlastním životě a vztazích. Coby zrozenec znamení Panny ji považuji za ucelený, logiku mající, stále se rozvíjející systém, jehož (byť i jen částečná) znalost se dá skvěle využít v praktickém životě.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:

Myslím, že se k ní bude obracet stale více lidí.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:

Věk Vodnáře neřeším, dávám přednost tropickému zodiaku.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:

Skvělých astrologů je mnoho, bylo by nefér uvést jen jednoho.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:

-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:

Ano, děkuji.


Ověřit CSS!