Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno B - Bornová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email: Milena Bornová
Milena Bornová, Žerotínova 64, Praha 3
email: milena.bornova@seznam.cz
web: www.astro-logika.webnode.cz
tel. 776679868

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
24.6.1955, Praha.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Gymnazium Pernerova, Praha 7.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám asi od roku 1987, mám ji jako hobby, jsem občasný astrologický poradce.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
K astrologii.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologický poradce, věnuji se výzkumu působení Lilith, asteroidů a kentaurů.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Privátní hodiny u Pavly Aligové 2008 - 10, působení Lilith, asteroidů a kentaurů, jinak získávám informace neustále a všemi dostupnými způsoby.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Nejsem, proč taky?

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Zvědavost, jak to, že to tak dokonale funguje.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Radix, tranzity, progrese, synastrie atd., vše obvyklé

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidovi

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Marcus Jehle, Howard Sasportas, Stephen Arroyo.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Život, příroda

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Ne.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Astrologie je můj každodenní život.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Byla, je a bude.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Ano.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Je jich mnoho, každý si vybere.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Jen v této encyklopedii je jich mnoho.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.