Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno B - Baudyšová Jirků
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Ing. Pavla Bradáčová
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Ing. Pavla Baudyšová Jirků,
tel. 602 477 707,
email: pavla@hvezdopravec.cz
web: www.hvezdopravec.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
23.12.1964 v Brně, 17. 11.10 (sdělení matky a následná rektifikace)

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
1982-1987 studium ČVUT- fakulta stavební, zaměstnání Státní plavební správa v Praze, 15 let péče o tři děti, od prosince 2002 živnostenský list opravňující poskytovat astrologické poradenství

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
hobby od roku cca 94, nyní profesionálně

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
tradiční astrologie

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
astrologický poradce

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudium od roku 94, kurs ing. Baudyš a Baudyš jr. od roku 2001, od r. 2005 soukromé studium u ing. Baudyše

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
certifikát o absolvování 4 ročníků Kursu tradiční astrologie

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
1. pocta mému dědečkovi, který měl astrologii jako hobby,
2. snaha odhalovat skryté souvislosti,
3. snaha lépe rozumět sama sobě

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
planety, osy, Černá luna, Chiron; tranzity, solární revoluce, progresivní horoskop, direkce včetně rektifikace pomocí direkcí os

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
topocentrický systém domů

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
vzor ing. Antonín Baudyš, oblíbená astroložka MVDr. Jarmila Gričová

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
psychologie, četba, hledání

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
ne

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
snaha o maximální přesnost vstupních údajů, neboť jen s nimi a s pomocí zodpovědného přístupu je možné poskytnout přesný výklad horoskopu; "v porodnici nikomu nedali návod k použití"

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
doufám ve znovuočištění dobrého jména astrologie, využití jako pomáhající profese, doufám v zodpovědný přístup astrologů ke své disciplíně

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
nepovažuji to za důležité; tropický zodiak

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Jean-Baptiste Morin, Jan Kefer, Robert Hand

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
mám, ale pokud nejsou dostupná v různých publikacích, nemám právo s nimi nakládat

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
ano