Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno G - Goldman
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jiří Goldman, Kubánská 4, 616 00 Brno,
email: goldman@upcmail.cz,
web: http://goldmanj.sblog.cz/

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
16.7. 1964

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Absolvoval jsem gymnázium, rok jsem studoval na VUT. Po vojně jsem pracoval jako topič a hlídač.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám od roku 1996. Živnost jsem pozastavil.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Nejsem vyznavačem nativní astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Věnuji se astrologickému výzkumu. Mám zvláštní duchovní dar, který se vztahuje k astrologii.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium. Dva základní kurzy u pana Langmajera a paní Tapi Synákové.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Nemám žádný certifikát a asi by bylo směšné se na nějaký odvolávat.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Neobvyklé duchovní zkušenosti. Nikdy mě nenapadlo, že se budu věnovat astrologii. Vždycky jsem toužil být spisovatelem.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Používám běžné postupy a techniky.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Momentálně mám nastavené domy Campanovy.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Žádného nemám.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Vše, co se týká duchovní proměny člověka a společnosti.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Mám svůj vlastní blog. Kdysi jsem připravoval sérii horoskopů pro týdeník Astro, ale napsali mi, že časopis nebude dávat prostor každému.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Každý horoskop představuje jen malý vhled do osudu jednotlivce nebo společnosti a vztahuje se na konkrétní události a životní období. Nic takového jako předurčený osud (nebo předurčené vlastnosti a schopnosti) neexistuje. Proto nelze sestavit "celoživotní" horoskop, který by měl univerzální výpovědní hodnotu. To je mylná představa vyznavačů nativní astrologie. Člověk není svým tělem a v každý okamžik znovu vytváří sám sebe.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologii, stejně jako náboženství, čekají velké změny. Mýtus, že existuje kosmogram, který by odhaloval smysl existence člověka na jeho pozemské pouti, vychází z falešné představy, že Bůh má plán, a z představy, že život má někde viditelný počátek a konec. Ani jedna z těchto představ není pravdivá. Obě představy jsou tak hluboce zakořeněné v naší kulturní historii, že se staly teologickými doktrínami a celá staletí negativně ovlivňují chování lidí. To, co dnes nejvíce potřebujeme, jsou nové informace o realitě. Nové informace o tom, jak se realita tvoří.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Jako lidstvo jsme těsně před vstupem do kosmického věku. Individuálně je každý tam, kde chce být. Na jisté úrovni naší existence věk "Vodnáře" ale musel začít. Proto je tu tolik bolesti a chaosu, že tu změnu odmítáme přijmout.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
To je těžké, většina astrologů vychází z představy, že je horoskopická událost hmotné povahy. Já si to nemyslím.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Nemám.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím.

astrologie astrologie.cz Karel Tichý