Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno H - Holoubková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email: Miroslava Holoubková
Miroslava Holoubková, Dlouhá 181, Mratín (blízko Prahy Letňan)
web: www.miroslavaholoubkova.cz
e-mail: mholoubkova@seznam.cz
tel: 724 112 434

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
10.4. 1964 7.15 Praha. Data mám z matriky.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
škola společného stravování ukončena v roce 1984 maturitou
1984 narození prvního syna
1986 narození druhého syna
Do roku 1996 výpočetní středisko letiště Praha
Od roku 1997 pracuji na živnostenský list (poradenská činnost v oblasti vzdělání a výchovy)

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám od roku 1990. Od roku 1997 se astrologii věnuji profesionálně.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Zajímá mě především psychologická astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologii se věnuji od roku 1990 a astrologickému poradenství od roku 1997. Astrologii také soukromě vyučuji, na téma astrologie přednáším a píšu i vydávám astrologické knihy. Výzkumu se věnuji intenzivně a všechny své poznatky pečlivě mnoho let eviduji. Členem žádné skupiny nejsem, protože mi vyhovuje individuální práce v ústraní.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Astrologii jsem studovala sama z těchto důvodů: vyhovuje mi více studium prostřednictvím knih v soukromí, kde mám klid na přemýšlení, a ráda postupuji ve výuce dál až při dokonalém pochopení zvolené látky.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Žádný astrologický certifikát nemám. Dle mého názoru nemůže žádný titul ani certifikát nahradit skutečné znalosti, dovednosti a přístup člověka k práci. Mám to ověřeno v praxi a týká se to všech směrů života.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
K numerologii a astrologii jsem se dostala po rozpadu svého manželství v roce 1990. Rozvod mě hluboce zasáhl, proto jsem začala hledat proč k němu došlo, kde jsme dělali oba chyby a zdali se rozpadu manželství nedalo nějak předejít. K astrologii mám velmi hluboký vztah. Zastávám však názor, že člověk by neměl být slepě závislý na žádné z výkladových metod a měl by se učit spoléhat především sám na sebe.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Věnuji se rozboru radixu (rozboru osobnosti člověka), srovnávacím horoskopům (synastrii), pracuji s tranzity, direkcemi atd.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Používám placidovy domy. Každý pracuje s nějakými domy a ve všech je vždy nějaká nedokonalost. Já jsem zvolila tyto domy.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Žádné astrologické vzory nemám.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Veškeré mé zájmy se točí okolo astrologie, psychologie (psychoanalýzy, partnerských a mezilidských vztahů, rozvoje osobnosti), životních zákonitostí a psaní knih. Napsala jsem knihy:
„O svém životě si rozhodujeme sami“,
„Na konci cesty nás čeká poznání“,
„Kvalitní partnerské vztahy“,
„Astrologická znamení“ a
„Planety ve znameních“.

Další knihy mám rozepsané. Miluji společenský tanec, uklidňující hudbu, procházky v přírodě, ticho, klid i samotu. Samota mě nesmírně dobíjí energií. Věnovala jsem se rovněž devět let regresím a zkušenosti z nich dodnes využívám při psychologických konzultacích.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Píšu i vydávám knihy, ale také přednáším. Do novin jsem psala (Astro, Phoenix, Vital…), ale příliš mi to nevyhovovalo. V novinách nemám na psaní dostatečný prostor který potřebuji, a útržkovité psaní mi nevyhovuje, protože lidé nepochopí všechny souvislosti. V médiích nevystupuji..

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Astrologie je nádherná věda, která je bohužel mnoha laiky i některými nezkušenými astrology špatně chápána i vysvětlována, což mě docela trápí. Podle mě je astrologie skvělou pomůckou napomáhající v poznání sebe, života i druhých lidí.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie bude mít stále větší vážnost mezi jednotlivci i ve společnosti (pokud s ní bude správně zacházeno).

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Lidstvo stále prochází nějakými věky. Podle mě je prioritní usilovat o další a další vývoj (musíme jen vědět jaký vývoj a jakým směrem).
Dávám přednost tropickému zodiaku.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Nezlobte se, ale žádné doporučení Vám dát nemohu. Astrolog by měl být schopen podat jasný a srozumitelný výklad bez přílišných teorií, které člověku v praktickém životě k ničemu nejsou a důležitý je samozřejmě citlivý a lidský přístup. Osobně mám ráda lidi, kteří ze sebe nic nedělají a nepovyšují se nad druhé. Na práci různých astrologů by si měl udělat názor každý sám na základě osobních zkušeností.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Bohužel, taková data nemám.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím. Budu velmi ráda, když má data otisknete. Děkuji rovněž za možnost zveřejnění a přeji hodně štěstí ve Vaší další práci.

astrologie astrologie.cz Karel Tichý