Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno J - Janošková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Svatava JanoškováMgr. Svatava Janošková, Zelená 51/2772, 70200 Ostrava
tel: 731482969
email: konzultace@terapie-tarot.cz
web: www.terapie-tarot.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
29.1.1978 v Ostravě

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Po studiu jsem pracovala jako klinický psycholog ve zdravotnictví. Nyní provozuji vlastní psychologickou praxi, ve které kromě běžných metod využívám i metody alternativní - jako je astrologický rozbor nebo výklad tarotových karet. Více na www.terapie-tarot.cz

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám asi od r.1995. Profesionálně od r.2008.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Nemám vyhraněný směr. Nejblíže mám k psychologické astrologii.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologii se věnuji v rámci psychologického poradenství. Publikuji v časopisech (např. Meduňka, Forum Jungianum).

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Intenzivním samostudiem a také jsem absolvovala kurz.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Mám osvědčení z Gaia centra v Brně.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Zájem o duchovní nauky se u mne poprvé objevil již v období dospívání (podobně i zájem o vědeckou psychologii). Zabývala jsem se studiem literatury navazující na tradici židovskou, křesťanskou, východních filozofií, šamanismu a podobně.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Používám běžné astrologické prvky a metody.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Oblíbených astrologů mám více.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Zajímám se o výtvarné umění a tanec. Také mám ráda přírodu, zvířata atd.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Publikuji v časopisech, ale tématem není vždy astrologie.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Astrologie může pomoci tam, kde selhávají jiné metody.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Budoucnost astrologie vidím pozitivně.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Začátek věku Vodnáře je obtížné určit. Já archetypem Vodnáře žiji, neboť mé slunce stojí ve znamení Vodnáře.
Přednost dávám tropickému zodiaku.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Výběr je široký.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Nemám.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano, souhlasím.