Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno K - Kuntoš
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Vít Kuntoš, Vít Kuntoš působení v Praze,
telefon: 774 556 186,
email: hvezdopravec@gmail.com,
webové stránky: http://www.eastrolog.cz/

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
neuvedu – nejsou tajná, ale ani nejsou veřejná

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Studium francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy, poté Provozně ekonomická fakulta na ČZU. Stav svobodný, bezdětný.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
K astrologii a dalším hermetickým disciplínám jsem měl vztah již od útlého dětství. Intenzivně jsem se astrologii začal věnovat v roce 1998. Moje znalosti sloužily nejenom mně, ale i mému okolí. Odtud byl jen malý krůček k profesionální astrologii.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Pokud bych si musel z astrologických směrů vybrat, byla by to tradiční astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
astrologický poradce a vše, co je s tím spjaté

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Především samostudium. Absolvoval jsem i Školu klasické astrologie (Ing. Stříbný a Ing. Bohuslav), dále kurzy Ing. Baudyše.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Vlastním diplom Školy klasické astrologie, ale nepovažuji to za důležité. Jsem členem Astrologické společnosti ČR.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Astrologie je součástí mojí přirozenosti a bylo jen otázkou času, kdy se jí začnu naplno věnovat.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
K základnímu zkoumání používám (překvapivě) radix. Z prognostických metod to jsou především tranzity, soláry a direkce. K porovnání osob používám jednotlivé radixy, synastrii a kompozity.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Pracuji s topocentrickým systémem domů.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Měl-li bych mít vzor, byla by jím idea perfektního astrologa, k jehož podobě se můžeme jen přiblížit. Oblíbený astrolog - kolega a přítel Pavel Hanzal.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Další zájmy jsou obyčejné - především procházky v přírodě, pes a přátelé.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
V současné době publikuji především na internetu.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Že astrologie samotná nás ke spasení nedovede.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie bude, i když my už tu nebudeme.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Otázkou je, zda-li jsou teorie věků vůbec reálné a pravdivé. Pokud ano, domnívám se, že reálie a události nedávné minulosti a současnosti odpovídají znamení Vodnáře.
Používám výhradně tropický zodiak.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Ptolemaios, Kefer, ze současnosti bych doporučil Ing. Baudyše.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ano. Ale ti kteří již nejsou mezi námi, by si to možná nepřáli a ti, kteří žijí, je mohou dát k dispozici sami. Pokud by chtěli.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.