Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno M - Myslikovjan
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Manželé Myslikovjani
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Mgr. Zdeněk Myslikovjan, Nábřeží 9, 772 00 Olomouc
tel.: 608 230 237
email: z.myslikovjan@email.cz
web: osa-astrologie.hyperlink.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Jsem narozen ve znamení Raka

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vzdělání: SŠ – elektrotechnická průmyslovka, VŠ – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor – psychologie jednooborová. Zaměstnán – původně SME – Severomoravská energetika, Psychoenergetická laboratoř Prof. Kahudy v Praze, ILF Praha – Institut pro další vzdělávání lékařů, MFF UK - Matematicko fyz. fakulta, ale taky v jistém období jako topič v Pražských teplárnách, na OPBH v Praze –7 nebo v Masokombinátu Čakovice. Toto topičské období považuji paradoxně za jedno z nejplodnějších v mém životě. Během této doby jsem se setkal se skvělými lidmi, které bych jinak nepoznal. Od roku 1986 se plně věnuji psychologické poradenské praxi v manželské a předmanželské poradně. Jistou dobu jsem působil i v armádě České republiky jako psycholog humanitní služby.
V současné době provozuji vlastní astrologickou a psychologickou praxi.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 1973 – zájmově, od roku 1990 poloprofesionálně, od roku 2000 profesionálně.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
K tradičnímu směru a k astropsychologii.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
S manželkou Idou Myslikovjanovou jsme v roce 2000 založili Olomouckou školu astrologie. Snažíme se astrologii předávat ostatním, cítíme to jako poslání, je to možná i tím, že oba máme učitelské předky, manželka Ida dokonce po pět generací. Základní kurz této školy trvá 4 měsíce, pak následuje jeden nebo dva nadstavbové kurzy. Pro ty, kteří nejsou z Olomoucka, otevíráme jednou za rok víkendové semináře základů astrologie, kde se snažíme vtěsnat látku naší školy. Pak následují speciální jedno nebo dvoudenní kurzy na synastrii, stálice, zdravotní astrologii, prognostické metody v astrologii a další.
Spolupracoval jsem taky se skupinou kolem Ing. Nitscheho, která vytvořila astrologický program Johannes. Pro majitele programu Johannes děláme i semináře, kde podrobně vysvětlujeme tento program. K volnému stažení na našich stránkách je kniha "Werich a astrologové", kde jsou v podstatě rozebrány možnosti tohoto programu na horoskopu Jana Wericha.
V současné době děláme s manželkou Idou i kurzy z oblasti astropsychologie, psychologie nebo parapsychologie.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Babička ze Zakarpatska vykládala lidem z ruky a z karet. Bedlivě jsem ji sledoval, možná se tam něco do mne zapsalo. Zcela první knihou byly od Zillicha „Tajemné vědy„, pak následovali Kefer, Boleslavský, Parkerová, Weinfurter, pak příloha Ostravského časopisu Spiritistické Revue věnovaná astrologům: Pohledy do budoucna. Fascinovala mne taky předpověď olomouckého astrologa Theofila Khaleho, který psal pod pseudonymem Danieli, o Hitlerově osudu, která se do písmene naplnila. Horoskopy mne naučil dělat a vykládat Vlado Sládeček, řekl mi věci z mé minulosti, které nemohl jinak vědět. Mé první efemeridy byly nafoceny, na dokument fotopapír a uloženy v jednotlivých obálkách po ročnících, pak jsem si nechal postavit kalkulačku z náhradních dílů Hewlett-Packard a udělal program pro jednotlivé planety, hotový zázrak byl astrologický program na Sinclairu. Do mne se zapsaly hlavně osobní kontakty: Ota Solnař a Máša Svobodová, Josef Andr, Josef Machala z mladších jsem spolupracoval s Petrem Rastokinem, Borisem Jarošem, Milošem Sobkem, Richardem Stříbným. Pak jsem měl možnost koncem 70. let pracovat v kosmobiologické sekci laboratoře PEL Prof. Františka Kahudy v Praze, kde byl Milan Špůrek, Jan Vratislav Žiška a občas docházel i Jindřich Šob. Všichni tři mne fascinovali svým obrovským záběrem, který v astrologii měli. V současné době se stále učím od své ženy Idy, která má často jako opačné znamení i diametrálně odlišný úhel pohledu, což je pro mne nesmírně důležité.
K astrologii jsem kromě desítek jiných lidí taky přivedl Richarda Stříbného.
V elektroenergetickém výzkumáku v Běchovicích, kde Richard pracoval, jsem dělal na diplomce, zkoumal jsem psychologické příčiny úrazů v energetice, mimo jiné jsem sledoval i astrologické konstelace na doby různých úrazů. Richard ostře a kriticky trval na tom, že to nemůže působit. Nakonec se nechal pozvat na pravidelná čtvrteční setkávání astrologů, která jsem organizoval u sebe v ateliéru v Praze na Kotlářce. Tím, že to sám začal dělat, tedy vlastní zkušeností, se přesvědčil, že astrologie funguje a dokázal se v ní vypracovat.
8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Certifikáty se v době, kdy jsem se astrologii naučil, nevydávaly. Členem nějaké společnosti nejsem. Sládeček si dovezl z Itálie doktorát astrologie, vím, že v Německu jsou vytvořeny přísné standardy na profesi astrologa. Je to proto, aby měl klient jistotu, že mu budou poskytnuty kvalitní služby, v Rusku se dělají dizertace z astrologie dokonce po internetu.
Tedy ač certifikát nemám, ani já ani manželka, přesto certifikáty naše Olomoucká škola astrologie vydává, po absolvování čtyřměsíčního kurzu dáváme osvědčení o účasti.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Hlavním motivem byla hloubka poznání, kterou astrologie nabízí.
Taky jednou z pozdějších motivací je kvalitní a vůbec jakási přirozená psychodiagnostika, astrologický rozbor je rychlejší a kvalitnější průnik do lidské psychiky, ve srovnání s psychologickými testy – ty jsou časově náročné, vyžadují aktivní participaci klienta a přesto zachycují pouze určitou výseč lidské psychiky, nikdy ne celek jako např. horoskop.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Tranzity, různé direkce, zatmění, novy, úplňky, ingresy a další techniky.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidovy domy.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Vzorem pro mne byli nebo jsou Šob, Žiška, Špůrek, ale taky Kinkorová, Svobodová, Machala, Sládeček a ze zahraničních pak Robert Hand a Nicolas Campion.
Vážím si velmi každého, kdo u nás pro českou astrologii něco udělal, napsal, či vytvořil počítačový program, internetové stránky nebo jinak přispěl k rozvoji astrologie.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Psychologie partnerských vztahů, psychoanalýza, parapsychologie, mytologie.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Občas míváme přednášky pro veřejnost s manželkou Idou, pak míváme astrologické pořady v Českém rozhlase Olomouc. Pomáhám manželce s psaním knih o astrologii, článků pro časopisy Phoenix, Astro, Fontána, Esotera.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
To by bylo na dlouho.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie byla, je a bude. Rád bych viděl její výuku u nás na univerzitách.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Začátek věku Vodnáře se nedá určit ani přibližně.
Zvěrokruh používám tropický.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Moje manželka Ida Myslikovjanová dělá velmi kvalitní psané horoskopy. Myslím si, že jako Kozoroh má i kromě literárního talentu dobrou prognostickou intuici.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Machala Josef 29. 9. 1916 3 h. 52 UT Karviná

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.