Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno M - Myslikovjanová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Manželé Myslikovjani
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Mgr. Ida Myslikovjanová, Nábřeží 9, 772 00 Olomouc
tel.: 608 426 823
email: idamyslikovjanova@seznam.cz
web: osa-astrologie.hyperlink.cz
web: http:/www.idamyslikovjanova.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Jsem narozena ve znamení Kozoroha

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vzdělání: VŠ – Filozofická fakulta Univerzity Palackého, obor – český a anglický jazyk

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 1994, profesionálně od roku 2000.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
K tradičnímu, ale i k astropsychologii

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
S manželem Zdeňkem Myslikovjanem vedeme v Olomouci už od roku 2000 Olomouckou školu astrologie. V roce 2003 jsme tuto školu rozšířili také o kurzy astropsychologie (manžel je profesí psycholog). V kurzech astrologie učíme posluchače sestavovat a prakticky vykládat horoskop. Naše škola není zaměřena na výpočty, ale na praktické výklady.
V kurzech psychologie se snažíme srozumitelnou formou poskytnout přehled o některých oblastech psychologie. Pravidelně otevíráme i kurzy věnované psychologii partnerských vztahů.
Vedeme i kurzy zaměřené na sebepoznání, které nejsou založeny na přísunu informací, ale spíše na prožitku a na sebereflexi. Pravidelně pořádáme i víkendové kurzy zaměřené na astrologii i psychologii. Kromě lektorské činnosti dělám i poradenskou činnost, kterou jsem nově rozšířila o poradenství přes Skype, a už dlouhodobě vypracovávám psané horoskopy včetně prognóz.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Nejprve samostudium, ale nejvíc jsem se naučila ve spolupráci s manželem, který astrologii dělá více než 35 let, s nímž dennodenně konzultujeme všechny astrologické problémy, příklady, zajímavosti. Protože jsme narozeni v opačném znamení - já Kozoroh, on Rak, vidíme každou věc z úplně opačného úhlu pohledu, což je pro posuzování situace velmi přínosné.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Nejsem členem žádné společnosti.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Potřeba překlenout pouhý svět hmoty a zjistit, zda opravdu existuje něco za projevenou realitou, zda je něco nad námi, co našemu životu dává smysl a řád. Protože jsem Kozoroh, který nedá na plané řeči, musela jsem si astrologii sama osahat a ujistit se, že funguje. Dnes mi už nikdo nemůže moje přesvědčení vzít…

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Kromě radixu a synastrie jsou to převážně tranzity, sekundární direkce, pracuji se zatměními, novy, úplňky.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidovy domy, protože mi fungují.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Manžela, který dělá astrologii už více než než 35 let a o kterém si myslím, že ve svém oboru patří k astrologické špičce u nás.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Psychologie, psaní knih.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Jsem autorkou 4 knih o astrologii – Astrologie v praxi (2002), Sluneční znamení v praxi (2004), Konečně pravda!? (2006) a Astropsychologie a rodina (2009).
Přispívala jsem do časopisů Astro, Phoenix a Fontána Esotera.
Pravidelně vystupujeme s manželem s astrologickými pořady v Českém rozhlase Olomouc.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Astrologie mi dala jednoznačné poznání, že světu nevládne nahodilost, ale že je nad námi určitý řád a že existuje i jakási vyšší spravedlnost.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Bylo by skvělé, kdyby se astrologie učila na školách, což by pro naše studenty bylo mnohem přínosnější než drilování učiva, které žáci zapomenou ještě dříve, než opustí školní lavice. Z pozice bývalé učitelky se domnívám, že by to byl velmi pozitivní vklad do jejich budoucího života. Obávám se však, že tento ideál se ještě dlouhou dobu nepodaří naplnit. Jinak si myslím, že astrologie bude mít vždycky své místo na světě, otázka ovšem je, v jaké podobě bude provozována.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Zvěrokruh používám tropický.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Z minulosti nemá smysl někoho doporučovat, snad jen jeho knihy – z našich bych jmenovala Jana Kefera. Ze současných astrologů si vážím Zoši Kinkorové a nepochybně velkou práci astrologii na poli vědeckém odevzdal Milan Špůrek. Z praktických astrologů bych doporučila opět svého manžela, protože si myslím, že je nezbytné mít aspoň určitou sumu psychologických znalostí, aby astrolog mohl nalézt správný přístup k člověku, který potřebuje pomoc. Vzhledem k tomu, že manžel pracoval řadu let v manželské poradně, nechybí mu zkušenosti ani v této oblasti.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.