Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno N - Novotná
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Eva NovotnáEva Novotná, Hybešova 1141/11, 664 51 Šlapanice
e-mail: novotna.eva@quick.cz
mobil 737076123

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
17. 3. 1959, Brno, 9:50 dle sdělení matky

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
SEŠ, vdaná, 2 děti - dvojčata chlapci,

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
6 let, hobby

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
k tomu, který potvrzuje svá učení v praxi

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
poradce, stále studuji a zkoumám

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudium

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
ne

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
motivací bylo zjistit, zda to, co astrologie tvrdí, skutečně funguje v reálném životě a jak

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
zaměřuji se na horoskopy zrození, sestavuji celkový obraz osobnosti v co největším záběru, to znamená, že provádím také numerologický rozbor osobnosti, klasický horoskop zrození včetně karmického horoskopu, popř. popis sexuální stránky osobnosti, dále čínský horoskop s tím, že vzniká ucelený obraz pro každého, kdo má potřebu se v sobě a ve svém životě lépe orientovat a znát svoje možnosti a dispozice

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus, vyhovuje daným potřebám

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
myslím, že při svém studiu poznávám řadu lidí, jejichž vyjádření znamenají pro mne přínos

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
numerologie, astrologie, čínská astrologie, psaní knih, alternativní léčba, byliny včetně pěstování a výroby tinktur, zdravá výživa, feng - šuej, masáže, reiki, užití kyvadla, tai - či, studium Bible

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
kniha Numerologie celebrit, nakladatelství Fontána 2009

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
na rozdíl od názoru mnoha vědců je pravdou, že je to jedna z nejstarších věd vůbec a při racionálním pohledu na ni mnozí v praxi zjistí, že je to věda reálná, jen je třeba být poctivým astrologem

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
užití astrologie může mnoha lidem ulehčit a ujasnit život, využít jejich možnosti a schopnosti, snížit rizika, jejím úkolem je však být srozumitelnější i laikům

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
domnívám se, že toto znamení může ovlivňovat lidskou společnost jako celek, méně už ovlivňuje běh planety Země a lidské jednotlivce
užívám tropický systém

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
každého astrologa, který je poctivý ve své práci a znalý toho, co klientům předává, dokáže jim to také vysvětlit tak, aby mohli využít v praxi to, co se dozvěděli

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
ne

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
ano