Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno P - Posoldová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Kateřina Marie Posoldová
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Kateřina Marie Posoldová

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
14.6.1947; Trutnov

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
od 1951 bydliště v Praze;
1965 maturita;
1970 promoce VŠ chemicko technologická;
1970 : svatba a zaměstnání : sklárny Bohemia Světlá n.Sázavou;
od 1973 Umělecká řemesla Praha.
Narození dětí (synové) 1983; 1986.
V letech 1988 až 1990 : pobyt v Maroku.
Pak OSVČ- francouzština a j., později astrologie profesionálně.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Studium astrologie od r. 1993 - literatura a různé kurzy. Profesionálně asi od 1998.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
astropsychologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
kurzy, přednášky.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Eliška Landovská, Petr Rastokin, Rudolf Starý, Jan Frank, soukromě : Lidmila Kubíčková.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
členka Astrologické společnosti.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
v souvislosti s hlubinnou psychologií, o niž jsem sezačala zajímat v 80.letech (knihy ve francouzštině).

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
mimo nejběžnějších prvků - Černá Luna (hluboká osobní zkušenost), Chiron (taktéž), Huberův bod věku, MP, některé citlivé body, Techniky -běžné- tranzity, progrese, solár, horární astrologie.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus - nejpřesněji mi vychází v tranzitech.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Lidmila Kubíčková.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
v současné době : antroposofie, kameny.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
občas články v tisku (Magický svět, Astro), přednášky na esoterických výstavách a festivalech. 2003 : autorské vydání souboru astrologických vykládacích karet Nebeská brána.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Je velmi užitečné hledat a nalézat pozitivní využití i velmi neharmonických planetárních energií. Pokud se to nepodaří, astrologie nás učí přijímat a zpracovat i složité životní situace. Dokáže "pojmenovat věci jinak".

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Myslím, že se jí začne vážně věnovat stále více lidí. Pokud nepodlehnou zábavné astrologii v zábavných časopisech.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Myslím, že jsme napřelomu. Vibrace se zvyšují. Používám tropický zodiak.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Hana Chaluš

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.