Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno P - Prokopec
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Petr Prokopec, Michalská 12, Praha 1; České Budějovice, Dr. Stejskala 11;
tel: 723 101 772, 224229476, 386 356 233,
email: horoskop@astrocb.cz
web:www.astrocb.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
16. 7. 1946, Přeštice, 17:55

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
-

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
1960; a profesionálně od r. 1989 na plný úvazek

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Klasická astrologie, psychologická astrologie

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
učím, přednáším, studuji vliv Černé Luny na sexuálně zneužité ženy v dětství a různé patologické (sexuální jevy)

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudiem u svého otce

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
člen Astrologické společnosti ČR

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
vzor mého otce, astrologie mne přivedla ke studiu regresních technik, hypnóze a ke studiu psychoterapeutické fakulty v Praze

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Klasické techniky

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus a Amphora

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Hermann Mayer, Liz Green, Jan Kefer, Martin Schulman

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Psychologie, psychoterapie

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Ano - Deníky Bohemia, Astro, v různých rádiích

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
-

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie má úžasnou perspektivu, jelikož dokáže odhalit příčiny problémů dříve než klasická psychologie.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Tropický

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano