Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno R - Rychlá
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Ing. Jana Rychlá
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Ing. Jana Rychlá, Brno
tel: 739 000 249
e-mail: zafari@zafari.cz
web: www.zafari.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
05.08.1966 v Hustopečích u Brna ve 03.05 hodin, lékařský záznam o porodu.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Gymnázium, VUT fakulta strojní obor Ekonomika a řízení strojírenství, dále několik zaměstnání.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 2002 profesionálně.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Klasická astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Profesionální astrolog jsem od roku 2002.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Nejprve samostudium, posléze jsem absolvovala Školu klasické astrologie Ing. Stříbného a Ing. Bohuslava.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Certifikát o absolvování 2. ročníků Školy klasické astrologie Ing. Bohuslava a Ing. Stříbného, jsem členkou České astrologické společnosti.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Najít hlubší souvislosti.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Radixy, soláry, direkce, horární a lékařská astrologie, méně často astrokartografie.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Ing. Stříbný, Liz Green.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Zajímá mne pozadí našich mozkových vzorců a programů, které žijeme, v těchto oblastech se dále vzdělávám.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Provozuji web: www.zafari.cz

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Pilířem mé intuice je rozum.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Dává v praxi použitelné výsledky a proto je stále tak živá.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Nepřipadá mi to tak důležité, ve kterém věku právě jsme. Jsme tady a teď a z toho vycházím.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
To je velmi individuální, viz encyklopedie.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano, souhlasím. Jana Rychlá.