Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Š - Šalomoun
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jan Šalomoun, Na lepším 8, Praha 4
mobil: 0606 740 971
email: jan.salomoun@hotmail.com
web: www.salomoun.net

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
7.5.1972, 00:10. Zjištěno od matky a poté potvrzeno výpisem z matriky.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
-

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám cca od roku 1994. Nyní ji provozuji při své profesi.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Astrosymbologie, transformační astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
-

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium a dvouletý kurz Pavla Turnovského.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Osvědčení o absolvování kurzu Pavla Turnovského.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
K astrologii mě přivedl život, beru ji jakou součást životní cesty, stejně jako ostatni filozofie, jógu, mystiku...

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Lunační cykly vnitřního rozvoje a transolární horoskop (vše ve spojení se sabiánskými symboly).

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Campanus.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Dane Rudhyar, Tatjana Husek Goese, Alexander Ruperti, Pavel Turnovský.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Jóga, filozofie, IT, manželka a dvě děti :-)

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Občas do Transformotoru, jedenkrát povídání na Radiožurnálu.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
-

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Nezemře i když ještě asi dlouho bude umírat....

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Není to pro mne důležité.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.

TOPlist