Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Š - Šimoníková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:

Hana Šimoniková

Hana Šimoníková
Kneslova 16, BRNO 618 00
mobil: 773 886 231
email: HanaHani@email.cz
web: www.astrologie-sebepoznani.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):

7.5.1982, Brno.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):

Střední průmyslová škola strojnická Brno, obor technická administrativa.
Od ukončení střední školy (rok 2001) práce recepční na hotelu.
Od července 2013 živnostenský list na poradenskou činnost (astrologii).

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:

Profesionálně od července 2013.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :

Nemám vyhraněný směr, z každého směru si vezmu, co potřebuji. Nejbližší je mi astropsychologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:

Astrologický poradce.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:

Kurzy pod vedením RNDr. Bradkové, dale pak u Ing. Evy Prokešové. Nyní samostudium.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:

Planety ve znameních a domech (rok 2011)
Aspekty a vládci domů (rok 2012)
Prognostické metody (rok 2012)
Poradenské dovednosti (rok 2013)

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:

Chtěla jsem porozumět sama sobě.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:

Radixy, prognostické metody, synastrii, karmickou astrologii – osvědčili se mi.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:

Placidův system domů – osvědčil se mi.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:

Oblíbení astrologové – Jan Kefer. Robert Hand.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:

Příroda, bylinky, zdravý životní styl, psychosomatika, literatura, hudba, pohyb, vaření, přátele, různé formy rozvoje osobnosti.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:

Na svých webowých stránkách a na facebooku píši denní předpovědi.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:

Proč řešit ostatní, vždyť se sebou máme tolik práce. Astrologie je k tomu jednou z výborných cest.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:

Věřím, že astrolgie měla, má a bude mít na zemi vždy své místo a nikdy nebude zapomenuta.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:

Tropický zodiac.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:

-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:

-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:

Ano, souhlasím.


Ověřit CSS!