Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Š - Šmahel
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:

Ivan Šmahel, Vazovova 3218/11, 143 00 Praha 4 - Modřany, tel.: 737155784
email: ismah@email.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):

5. 3. 1965

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):

******

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:

Astrologií se zabývám od roku 1991, vykládám, když je o můj výklad zájem

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :

Psychologická astrologie v návaznosti na psychologii C. G. Junga

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:

Astrologický poradce na částečný úvazek

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:

Samostudium a astrologická škola Rudolfa Starého v letech 2001 - 2002

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:

Certifikát astrologické školy Rudolfa Starého

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:

Zájem proniknout pod povrch, vyznat se v sobě

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:

Horoskop narození, tranzity, synastrie

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:

Placidovy domy

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:

Oblíbený astrolog Liz Greeneová

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:

Antroposofie Rudolfa Steinera

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:

Ne

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:

*****************

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:

Myslím, že astrologie má větší budoucnost než třeba dnešní věda

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:

Myslím, že jsme ve věku Ryb od začátku 15. století, držím se názoru R. Steinera

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:

****************

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:

Ne

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:

Ano