Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Š - Šmídová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Naďa Šmídová, tel: 603422219
e-mail: NADAMAGIC.@seznam.cz
web: http://www.webpark.cz/nadasmidova

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
nezveřejním.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Po ukončení SŠ tzv. volná noha, což trvá vlastně dodnes...

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od kdy už si přesně nepamatuji - nejdříve zvědavost... ale postupem času se astrologie stala nepostradatelnou v mojí profesi.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
No přece k astrologii! Ale přeci jenom - dávám přednost humanistické a transpersonální astrologii.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologický poradce, ale nebyla jsem a ani nyní nejsem členem žádné astro skupiny, jiné ano...

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudium.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Něco by se našlo, ale netýká se to astrologie.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
To se zde nedá několika slovy popsat, ale psychologie v tom hrála velkou roli.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Radix, synastrii, kompozit, tranzity.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Použivala jsem Placida, přešla jsem na Campana.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Neuvedu, ostatní by se naštvali.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Muziku.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Ano, mám astrostránku v časopise Srdce a v několika regionálních novinách.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Volentem fata ducont nolentem trahunt - Chtějícího osud vede, nechtějícího táhne.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Jen to nejlepší.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Používám zodiak tropický.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Nikoho doporučovat nebudu, každý si svého astrologa musí vybrat sám.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Neuvedu, nemám oprávnění ke zveřejnení.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.