Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno S - Stříbný
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Richard Stříbný
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1,
+420 604 506 098, 241 441 141, 257 531 155
email: richard@stribny.cz
web: http://www.stribny.cz/

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu) 18.2.1956, Opava 19h42min SEČ – má korekce matčina sdělení.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
18 let věda a výzkum v oblasti elektrochemie, odborný asistent ve Výzkumném ústavu energetickém ( EGÚ ) mezi rokem 1980 a 1998, v září roku 2014 zákládá spolu s Milošem Mikolandou Institut chronoekonomie ( ICHE ) věnující se teorii a praxi využití vlivů cyklů času na cykly ekonomické.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 1982 do 1989 amatérsky, od 1990 do 1998 na částečný úvazek, od roku 1998 do současnosti plně profesionálně

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Ke klasické astrologii

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Pracuji jako profesionální astrolog, lektor ve Škole klasické astrologie, publikuji v různých tištěných i internetových médiích, pravidelně přednáším v Městské knihovně města Prahy na Mariánském náměstí, věnuji se výzkumu propojení astrologie s etikoterapií a s regresní terapií, či zkoumání vlivů cyklů času na cykly ekonomické.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
K astrologii mne přivedl v roce 1982 Zdeněk Myslikovjan, který mne inspiroval a sdělil základní informace, následovalo samostudium. Setkal jsem se v 80. letech s Ottou Starým, žákem Jana Kefera a Jana Stampfela ( šéfa Ústavu matematické biologie ), se kterým jsem konzultoval do jeho smrti na počátku 90. let.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Jsem tajemníkem Astrologické společnosti ČR

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Astrologie mne fascinuje dodnes nejen jako královský nástroj poznání, ale rovněž jako nástroj terapie.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Používám výhradně nástroje klasické astrologie doplněné pohledem do horoskopu jako schématu engramů – emočně mimořádně silných zážitků minulosti ( z minulých inkarnací ).

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Požívám prozatím system Placidův či Topocentrický, uvažuji však přechod na system Campanův.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Vážím si kolegu Zdeňka Bohuslava, Zdeňka Myslikovjana, pány Baudyše a z minulosti Jeana Baptisty Morina.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Regresní terapii, etikoterapii a cestování po celé planetě.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Řadu let jsem vystupoval pravidelně v televizi Prima, Nova, ČT a v různých rádiích, pravidelně přispívám do tištěných i internetových médií.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Ano propojenou s pohledem do horoskopu jako do schematu engramů z minulosti. Vnímám planety jako naše živé učitele, jako duchovní entity, které nás vychovávají tím, že nám restimulují strastné a slastné engramy. To nás vtahuje do hry a když selháváme v našich lekcích, tak při naši výchově přitvrdí. Dle mého soudu celý systém je živý a budoucnost není ve hvězdách, ale v našich rukách !

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Myslím si, že kvalitního astrologa nikdy neporazí počítačový program, a proto jej vždy bude zapotřebí. Astrologie je na tom podle mého názoru na celé planetě tak bídně, protože většina astrologů se nechová ke svým klientům poctivě. Extrovertní astrologičtí pisálci sypou písek do dobře promazaného soukolí klasické astrologie a matou tím laickou veřejnost.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Podle mého názoru Věk Vodnáře nikdy nebyl a ani nikdy nenastane, jelikož se zde směšují dobře definované vlivy znamení do nejasných a člověkem uměle vykonstruovaných souhvězdí ! Používám systém tropický.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Mohu doporučit klasické astrology – Zdeňka Bohuslava, pány Baudyše, Jiřího Kubíka a samozřejmě Zdeňka Myslikovjana.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:


20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
ano.