Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Š - Švančara
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Leo Pavel Švančara1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Leo Pavel Švančara
Matky Boží 24 Jihlava
tel.: +420 777 307 887
email:
web: www.horoskopy.iglau.cz


2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
9. července 1962, 16:38 (jednak archiv nemocnice v JI, jednak rektifikace dle Hermovy váhy, životních událostí atd. Čas ostatně není stále vyrektifikován zcela přesně – počítám tak ještě 15 – 20 let a aproximativně se budu přibližovat pravdě :-)))

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
V kostce se dá těžko popsat tolik profesí, kterými jsem se zabýval a zabývám. Čili ve zkratce: do listopadu roku 1989 muzikant, ovšem tehdy ještě z pochopitelných důvodů neprofesionálně - oficiálně jsem byl v té době dělníkem (topič v krematoriu, brusič, noční hlídač, revisor v trolejbusech, ladič klavírů a pod...), po listopadu postupně i souběžně muzikant, podnikatel, novinář, publicista, léčitel, hypnoterapeut, webový programátor, provozovatel internetových serverů, webmaster...

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
K astrologii jsem se dostal v 80. letech podivuhodnou náhodou, když jsem se po smrti mého dědečka Ludvíka začal probírat stohy jeho písemností a s úžasem jsem zjistil, že on sám se po celý život zabýval pro mne v té chvíli zcela neznámými vědami - astrologií a hermetismem. Dozvěděl jsem se z jeho materiálů, že děda byl v koncentračním táboře mj. spoluvězněm Jana Kefera, že jeho otec a můj praděd František Martin Švančara byl osobním astrologem knížete Kamila Rohana a byl ve Vídni, jakožto vídeňský Čech, jedním z prvních českých “spiritistů”, atd...
Prokousával jsem se dědečkovými materiály, knihami i zápisky i jím vypracovanými horoskopy a postupně jsem začínal těm věcem přicházet na chuť. V první polovině 90. let, když jsem začal působit jako programátor a současně editor v jedné malé redakci, jsem zjistil, že právě počítač může být tím pravým pomocníkem v oblasti úmorných astrologických výpočtů. Teprve tehdy jsem začal astrologii provozovat soustavněji a pravidelně – první astrologické programy – nebo spíše makra pro výpočty - jsem si psal sám, postupně jsem začal používat profesionální programy od jiných (šikovnějších) výrobců :-)
Čili shrnuto, astrologií se zabývám zhruba 20 let, profesionálně ji pak provozuji zhruba posledních 5 let...

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Dá se říci, že stále k tradičnímu směru – dokonce v poslední době čím dál více...

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Jsem stále “astrologický student” a astrologii studovat asi už nikdy nepřestanu. Zdá se mi totiž, že čím více toho člověk zjišťuje, tím více nabývá dojmu, že vlastně ví žalostně, žalostně málo. Nicméně astrologickou praxi provozuji – a navíc, vzhledem k mé souběžné léčitelské činnosti v oblasti hypnoterapií a technik emoční svobody (EFT), mi astrologie významně pomáhá při kontrole diagnos mých klientů a jejich sklonů k fobiím, závislostem či stresům.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Největšími mými učiteli byli posmrtně můj dědeček a pradědeček. Z jejich materiálů jsem se učil svoje první kroky a dodnes v jejich zápiscích a jimi vypracovaných horoskopech velmi často hledám. Jinak samozřejmě nejvíce využívám asi především odkaz Jana Kefera...

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Ne.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Viz moji odpověď na otázku číslo 4.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
???

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
V nativních horoskopech Regiomontanus, v transitních Placidus. Možná se to v budoucnu změní, ale v této chvíli mám pocit, že mi nejvíce vyhovují právě tyto dva zmíněné

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Mí předci, poté Jan Kefer, a mnoho současných českých astrologických špiček – např. p. Turnovský, p. Baudyš a v neposlední řadě také můj kamarád z našeho jihlavského mládí, Víťa Čížek.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Zabývám se hypnosou, hypnoterapií, léčbou fobií, stresů, emočními technikami. Dále se živím už 20 let také jako hudebník, zpěvák, textař; živí mne částečně též žurnalistika, publicistika a pod. Jednou z mých profesí je i výroba a provoz webových serverů
Regionalist.cz,
Iglau.cz,
CWBC.cz ,
www.metanoon.cz,
www.nrt.cz/

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Ano, jsem jednou z mých profesí novinář...

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Jsem katolík a i když s vývojem v církvi po II. Vatikánském koncilu ve smyslu jejího - podle mne značně neuváženého odklonu od tradic – dosti zásadně nesouhlasím, svoje ledví zapřít nemohu. Čili: jsem přesvědčen, že astrologie je jednou z metod, kterou Bůh používá pro naše “hlavylámání”. Jinými slovy, Bůh nám desítkami způsobů – samozřejmě i v případě astrologie - dává všechny indicie, které podle něho potřebujeme, a je pak jen a jen na nás, zda tuto jeho Rubikovu kostku během svých životů složíme více či méně dle jeho představ...

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
To nejlepší :-)

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Nemyslím! Nicméně na mém názoru příliš nezáleží :-)
A k druhé části otázky: tropickému.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Oj! Doporučovat Jana Kefera je myslím zbytečno, přičemž ostatní čeští astrologové se, myslím, doporučují docela dobře sami :-)

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Mám, ale u žijících přátel je nemohu použít a u mrtvých nemohu posloužit.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Bezvýhradně :-)