Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Š - Švarcová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Alice Švarcová
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Alice Švarcová, Malostranské nám.1, Praha 1, 118 00
email: info@licomersko.cz
web: http://www.astrologieamy.cz/

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
11.4.1970, 23:50 Praha, lékařský zápis i matka

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu se záměrem pokračovat dále ve studiu medicíny. Poměry ve zdravotnictví v 80.letech mě znechutily natolik, že jsem se rozhodla medicíně nevěnovat. Pracovala jsem příležitostně pro krátký film Praha, občas i jako modelka. V roce 1991 jsem odjela na rok do USA studovat Angličtinu. Zdrojem mého tehdejšího Poznání bylo zváště cestování a seznamování se se zajímavými lidmi. Po návratu z USA jsem se navrátila ke svému fatálnímu příteli a cestovali jsme stále po světě. Starala jsem se o něj a on o mě. V roce 1995 se nám narodil 1 syn, v roce 1997 druhý syn. To už jsme se rozhodli zakotvit zas v ČR. Nyní se věnujeme realitní činnosti, provozujeme ranč s koňmi a agroturistiku v Posázaví www.licomersko.cz a já osobně astrologii.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 1995 studium, Od roku 1995 studium, profesionálně od roku 2003 profesionálně od roku 2003.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
transpersonální.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
astrologický poradce, studuji stále, občas navštěvuji semináře Ing. Baudyše.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
astrologická škola Elišky Landovské 1996-2000 na doporučení pí.Zoši Kinkorové, která sama nevyučovala, pak studium u Ing.Baudyše 2000-2005.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Certifikáty od obou škol.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Důvodem byly mé osobní otázky, které se vynořovaly už v mém ranném dětství a na které mi nikdo kromě astrologie nedokázal dát uspokojivou odpověď.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
tranzity, solární horoskopy, synastrie, astrokartografie, proč? Fungují mi.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidovy, připadají mi nejpřesnější.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Mezi mé blízké přátele patří p. Zoša Kinkorová, která je i mým astrologickým i lidským vzorem. V druhé řadě profesionál Ing.Baudyš. Vás žel osobně neznám:)

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
četba esoterické literatury, přírodní léčitelství, práce s energiemi, hudba, sport, rodina.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Dříve jsem publikovala občas do časopisu Astro, ve Vlašimské čajovně jsem v roce 2003 dělala astrologické přednášky.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Moje osobní filozofie zní: Vše souvisí se vším. To astrologie potvrzuje. Přej, bude Ti přáno, dej, bude Ti dáno. Aneb vše, co člověk vysílá do prostoru se mu vrací zpět. Energetická kvalita horoskopu narození člověka vypovídá rovněž o jeho kvalitách, pozitivech, negativech, ctnostech i nectnostech. Aspekty mezi planetami a provázání mezi domy, nám ukazuje jaké záležitosti nám jdou a kde to drhne a jakých oblastí v životě se to bude týkat. Osobně to vnímám tak, že záležitosti, které nám jdou lehce máme již zpracované a osvojené z životů minulých a ty, co nám působí potíže se máme naučit v životě tomto. Astrologie může lidem otevřít oči, pomoci a to považuji za KLÍČOVÉ rozvinout maximálně svůj osobní potenciál a načasovat vhodnou dobu pro konání či nekonání. Nutno však respektovat svobodnou volbu člověka a nikoho nikam netlačit. Osobně vnímám smysl lidského života jako evoluci duše, která se v každém životě specificky projevuje ve hmotě.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Ve srovnání s minulými roky v ČR jde díky Bohu stále nahoru. V USA a zemích západní evropy se těší většímu respektu jak zde. Ale zlepšuje se to. Osvěty však není nikdy dost a bohužel pro spoustu lidí v ČR je astrologie zadní strana časopisu Blesk a to mě mrzí. Hodlám se na osvětě osobně podílet.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Ano. Jsme ve věku Vodnáře. Platónský rok trvá cca 25 000 let a každé 2 tisíciletí se suneme mundánně jako lidstvo výše...osobně jsem zaznamenala přesun z věku Ryb do Vodnáře velmi pozitivně a to vzrůstem zájmu u lidí všech generací, ale zejména mladých o esoterní nauky a uctívání jiných hodnot, než pouze materielních.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Dle mé osobní zkušenosti: pí. Zoša Kinkorová, Ing. Baudyš

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
ano.