Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno T - Takáč
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Štefan Takáč1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Štefan Takáč, ul. Nerudova 769, 783 91 Uničov
mobil: 737 927 476
email: takac.stefan@seznam.cz.

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Blíženec – Pes – 1958, Český Krumlov.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Absolvoval jsem Střední odborné učiliště, jsem už několik let po CMP a mám částeční invalidní důchod.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologii se plně zabývám od roku 1987, jako poradce od roku 1999, ale nadále hlavně jako hobby.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
K tradiční astrologii, rozvoj osobnosti.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
-

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Nejdříve samostudium, později astrologický kurz – lektor Petr Trnka.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Mám osvědčení o absolvování astrologického kurzu, jsem od roku 1999 členem Astrologické společnosti ČR, doživotní člen Českého esperantského svazu (ČES).

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Hlavním důvodem a motivací je, že jsem se věnoval a věnuji okultním vědám.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Nativní horoskop, horární, partnerské horoscopy, progrese, sekundární direkce, tranzity, solární, lunární horoskop, karmická astrologie.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Domy: Placidovy, Campanovy. Někdy i Amphora.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Milan Špůrek, Richard Stříbný, Kefer, Zdeněk Bohuslav, Petr Trnka.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Mám jich hodně. Astrologie, numerologie, geomantie, taroty, literatura, hudba, Esperanto, ŽIVOT.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
-

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
-

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie má budoucnost, dokud lidi budou hledat pomoc.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Ne!
Tropický zodiak.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Data nemůžu. Etika.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.