Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno T - Tobičík
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

JUDr. Radko Tobičík,
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
JUDr. Radko Tobičík Rejčkov 18, 584 01 Ledeč nad Sázavou
+420 603971406, 569432571
email: RadkoTobicik@seznam.cz


2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu) 11. 2. 1951 ve 23 hod. 56´34´´ na souřadnicích 49N18´- 17E23´ (rektifikováno Ing. Danzerem a symbolickými stupni zodiaku dle Janduze), nutno relokovat na dům Rohule u vrcholu hory Melechov (49N38´01´´ - 15E19´33´´ ), kde žiji od roku 1994.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Maturita na SVVŠ z předmětů čeština, francouzština, latina a dějepis, SZZK z francouzštiny na FF UK, absolutorium PF UK se závěrečnou prací z oboru mezinárodního práva veřejného na téma „Vojska OSN na Kypru“ a doktorát na PF UK. Měl jsem různé aktivity – byl jsem externím průvodcem zahraničních hostů ČEDOKu, tajemníkem FAMU, majitelem luxusní cestovní kanceláře Souvenir Satin, jejímiž klienty byla řada hlav států a jejich rodin, prodejcem a vlastníkem vozů Rolls-Royce, prodejcem nábytku z polodrahokamů, majitelem velkoobchodu a sítě prodejen značkového second handu nebo třeba majitelem kosmetického studia. Za úspěch však považuji, že se mně podařilo v sedmdesátých letech minulého století získat modrou knížku a byt v Praze na Vinohradech. Dle českého práva jsem ženatý (dle francouzského práva rozvedený) s Pascale-Francoise. A protože si lidé přávají zejména zdraví – patří do životopisu nejspíš i tato kapitola a tak přiznávám, že mám angioplastiku, cukrovku 2. typu a CHOPN neboli chronickou obstrukční plicní nemoc a to byť jsem tzv. stopkuřák od května 2014.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
V tomto životě se astrologií zabývám nějakých čtyřicet let, ale svatá pravda, esoterní smýšlení mne přepadalo už coby děcko, když jsem si sedě na železném plátu studny hrával na putování vesmírem nadsvětelnými rychlostmi či v úkrytu zbudovaném z gaučových matrací podnikal výpravy do hlubotiskových obrázků na křídových listech jedné tajemné knihy… A dnes se astrologií zabývám profesionálně na částečný úvazek a je to taktéž moje hobby.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Byl bych převelice rád, kdyby můj přístup a interpretace dospívaly od astrologie až k astromancii – asi tak, jak by každý rozumný politik toužil, aby se o něm mluvilo i jako o státníkovi.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Začnu koncem Vaší otázky – astrologii stále studuji – není pomalu roku, aby se v něm neobjevila nějaká nová technika či aspoň nový fenomén. I když s tím nebudu souhlasit, aspoň nějaké povědomí by o tom člověk mít měl – všiml jste si třeba, že mladý zubař Vás dnes ošetří často jinak než zubař-stařík? Na otázku „koho či čeho jsem poradcem“ mohu odpovědět leda: „No jo, kohosi poradcem jsem…“. Ve věci přednášek: jsem lektorem Světového astrologického kongresu, pravidelně přednáším na pražských Eukarpiích, při solsticiích Astrologické společnosti ČR a i na posledních dvou setkáních tradičních astrologů v Těrlicku. Astrologickému výzkumu se věnuji rovněž – v tomto ohledu si mohu na své triko připsat například založení nového odvětví – astrokardiografie (nebo lépe řečeno aspoň základních tezí o této).

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Byli jsme si dost blízcí s Ing. Danzerem a prakticky každý týden jsem se s ním vídal v jeho bytečku (a nejen s ním, někdy tam přišel i kolega Baudyš st.). Po sametové revoluci jsem pak měl to štěstí, že jsem mohl Ing. Danzera dovést do nové Československé astrologické společnosti a že se dočkal toho, že jsme ho zvolili čestným předsedou. Kromě toho jsem se stýkal s francouzskými astrology a s ohledem na své jazykové vybavení jsem mohl číst i různojazyčnou literaturu a nebýt závislý na pár dílech v češtině nebo jen na francouzských pramenech.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Arci, už víc než třetinu života jsem členem výboru a místopředsedou Astrologické společnosti ČR (tedy dříve Československé AS). Pokud vím, tak žádný akademický titul pro astrology neexistuje – kamarádka Elizabeth Teissier se sice snažila, když byla astroložkou F. Mitteranda, aby se astrologii dostalo samostatné fakulty nebo aspoň katedry na Sorbonně, ale neuspěla…

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Moje minulé životy.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
??? V poslední době jsme si, bohužel, až moc zvykli říkat věci jakože: „A“ pracuje s direkcemi, „B“ dělá s polovičními vzdálenostmi, „C“ to vidí přes denní a noční planety. Tak se znovu vraťme k příkladu zubaře, Co by to bylo za lékaře, kdyby „A“ řešil věcí trháním, „B“ vrtáním a „C“ resekcemi? .

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Při práci pro klienty a média užívám výhradně Placida - protože je to jednoznačně nejrozšířenější systém. S ostatními systémy si rád hraji sám doma.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Na otázku na oblíbenou knihu bych musel vedle Fuksova „Spalovače mrtvol“ uvést i McDonaldové „Vejce a já“. A právě tak mám někdy náladu na Liz Greene a jindy na Helenu Růžičkovou. Vědomě žádný vzor nemám, spíš si u jednotlivých Mistrů uvědomuji, v čem s nimi souhlasím a kde nikoliv.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Houbaření – i když vím, že houbám vládne Saturn, jehož duchové dle formulářů Vysoké magie vraždí a mrzačí. A taky rád fotografuji a plavu (ve vodě) a mazlím se se zvířátky a zvířaty.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Napsal jsem celkem šest knížek, všechny vyšly a prodaly se. Mým domovským nakladatelstvím je AL-PRESS, což mne těší nejenom, protože je to veliký vydavatelský dům, ale i protože to není tzv. autorské nakladatelství (to znamená, že kromě překladů si vybralo jen pár autorů, se kterými spolupracuje na zakázku). Páchám i tu hrůznost, že dělám pro jednu naši televizní společnost „věštce v éteru“. V různých televizích a rádiích jsem strašil několikrát, doma rovněž skrývám bednu všelijakých článků o mně a rozhovorů se mnou pro český i cizí tisk. Ale největší slávu a snad i zápis do dějin astrologie jsem si asi zasloužil, když se mně podařilo „znásilnit“ Světový astrologický kongres, aby ten v Praze mohl být uznáván jako Evropský astrologický kongres a když mohly moje osobní příjmy zajistit jeho první konání a později přispět ke konání dalšího druhého přímo ve Španělském sále - a astrologie se tak v Čechách znovu vrátila na piedestál v sídle hlavy státu - na Hrad, kam po staletí u nás patřila.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Bojím se, že jednou – ne-li několikrát – mne zahubili či aspoň pronásledovali za to, že prizmatem mých minulých životů i toho dnešního jsem katar. Jsem přesvědčen, že skutečnost, že věříme ve Stvoření nám znemožňuje věřit v nestvořené a nestvořitelné – tedy vlastně v samotnou podstatu Boha. A tak ztrácíme i schopnost pochopit svá poslání a stále hledáme jen nějaké cesty. Ale nejde o to, abychom nějakou cestu nastoupili – ať už správnou či chybnou. Neboť jde o to, abychom se cestou sami stali – vždyť každá cesta má někde křižovatku a těmito křižovatkami jsou vzájemně propojeny všechny světy – ty stvořené i ty nestvořené. Ale to už jen parafrázuji slova z jedné své knížky.
16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Žijeme v době, kdy dojde k nebývalému vztahu mezi exaktními vědami a duchovními naukami. Nebude to nějaká syntéza – nýbrž přímo synergie - stav, kdy ze dvou kvalit vzniká nové ens, stav vyjádřitelný rovnicí 1 + 2 = 4. A tady astrologie – jedna ze sester prastaré rodiny Magie – Alchymie – Astrologie – sehraje nezastupitelnou roli: předá duchovním naukám a exaktním vědám budoucna to, co jediná ona tak pečlivě střežila - neporušené zachované archetypy - tolik potřebný katalyzátor oné synergické reakce.
17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Odpověď na předchozí otázku se týká právě éry Vodnáře. Nezapomínejme však ani na to, že za nějaká další dvě tisíciletí to nebude jiné. Pak seznáme, že vzdušný Vodnář nám měl pomoci, abychom se za jeho vlády připravili na dobu, v níž se lidstvo bude úporně uchytávat na nehostinných světech - v níž budou stroje lopotně upravovat pro život další planety – na dobu Kozoroha.
18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Bohudíky, dnes už můžeme studovat i v češtině z mnoha pramenů. Nebudu však doporučovat nic a nikoho konkrétního, spíš bych poradil jednu z možných metod studia. Začínat v libovolné astrologické škole anebo alespoň v kruhu dalších astrologů a zájemců o astrologii, číst přitom díla různých autorů a bavit se o nich s ostatními. A naučit se tak vytvářet si vlastní názor, osvojovat si schopnost s něčím souhlasit a s něčím ne - byť by to byla sentence uznávané autority... Astrologie přece není ani jenom věda ani jenom umění, ale trochu to i ono a tak se sice musíme od někoho naučit, jak a z čeho barvy namíchat - ale dílo pak malujeme sami.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ano, mám. Ale vydalo by to nejspíš na další encyklopedii...

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím.