Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno písmeno Z - Závodná
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Dagmar Závodná

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:

Dagmar Závodná, tel.: 777 953 540, e-mail: zavodasa@volny.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):

narozená ve znamení Štíra

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):

Pracovala jsem jako technik v telekomunikacích, vdaná, dvě děti.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:

od r. 1972

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :

Ke klasické tradiční Astrologii.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:

Poradce a učitel, občas přednáším.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:

Samostudiem, v astrologickém společenství. Jako učitele si nejvíc považuji pana Leona Zawadzkého, polského vynikajícího astrologa, v jehož WAP (Škole Profesionální Astrologie) jsem měla tu čest soukromě studovat klasickou Astrologii tři roky. Astrologie je celoživotní studium ...

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:

Dyplom astrologii klasycznej (WAP L. Zawadzkého). Jsem členem Astrologické Společnosti ČR, členem Polské Astrologické Společnosti (Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego).

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:

Zájem o mystiku a zvědavost odhalit tajemství osudu....

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:

Preferuji Horární Astrologii. V Nativní – klasické prvky včetně hylega a dominant, profekce, solár, direkce, tranzity. Synastrii.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:

Placida pro nativity, Regiomontána pro horární horoskopy.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:

Vyloženě oblíbeného snad ani nemám. Každá kniha, nebo učitel, mi dali něco co mne více či méně obohatilo a ovlivnilo.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:

Antické mýty a báje, staré příběhy. Tarot, I Ťing. Pro zábavu mariáš, nebo taroky…

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:

Jsem tzv. kabinetový astrolog a nejraději pracuji soukromí své pracovny. Na veřejnosti příliš nevystupuji.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:

Předurčení a osud nejsou jedno a to samé. Pokud respektujeme to co máme předurčeno, pak máme účast na svém osudu. Předurčení nemůžeme změnit, ale osud ano.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:

Astrologie je vědění o řádu věcí, je to číselný zápis zákonů Univerza. Tyto znalosti a vědění budou předávány dál dalším generacím.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:

Vždy tropickému! Siderický ale má jistý význam právě pro teorii věků. Myslím si, že tady se spojují oba systémy. Příchází věk Vodnáře a zároveň i věk Býka. Na jedné straně moderní technologie, lety do vesmíru (Vodnář) a na straně druhé, životní prostředí a vůbec otázka přežití na planetě (Býk). Mimochodem, už Hiparchos (ve 2.st. před n. l.) objevem precese jarního bodu, oddělil souhvězdí od znamení.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:

Těžko někoho doporučovat. Zmíním klasika Jana Kefera. Já osobně si občas prolistuji třeba V. Roučka – jeho Písemný kurz z r. 1935. Ze současných je můj oblíbenec John Frawley. Jinak viz odpověď č.12.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:

Namátkou - Jean Baptiste Morin, přezdívaný Morinus *23/02.1583 - 06/11. 1656. William Lilly *11/05.1602 – 09/06. 1681. Jan Kefer *31/01.1906 – 03/12.1941.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:

Ano


Ověřit CSS!