Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno A - Alešová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Helena Alešová
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Helena Alešová, Praha 4 Novodvorská, (blízko Tesca)

Tel: 731 414 580
email:       Helkov@email.cz,
Website: http://www.astro.bloguje.cz/


2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
24.06.1953 12:30 SEČ, Praha - sdělení matky

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Životopis: vystudovala jsem gymnasium, SPŠ elektrotechnickou, pracovala jsem v Československém rozhlase jako technik, v ČTK, v Komenium, dále jako energetik ve zdravotnických zařízeních do roku 1995, od roku 1995 astrolog, poradenství, výuka, přednášková činnost. Jsem vdaná, matka dvou dětí, syn(1981), dcera(1982)

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Zabývám se astrologií od roku 1980 jako hobby , profesionálně- od roku 1995 pracovala jsem jako lektorka v I.Pražské Astrologické škole v roce 1995-1996, dále již samostatná poradenská praxe.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Tradiční astrologie, ezoterická astrologie, astropsychologie, karmická astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Pracuji jako astrologický poradce, učitel, přednáším.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudium.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
členem českého svazu astrologů.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Co bylo hlavním důvodem a motivací: Zpracování horoskopu ing. Baudyšem v r. 1979.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
nativní horoskop, solární horoskop, tranzity, sekundární direkce, srovnávací, partnerské horoskopy, midpunkty, zaměření na zdravotní tematiku.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Campanovy domy - z hlediska vývoje jedince, Placidovy domy - dětské, Kochovy domy - mundání horoskop.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Linda Goodmanová, Elman Bacher, Howard Saportas.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Numerologie, aura, Silvova metoda, Indiánský drak, léčitelství.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
novinách - Astro, Náš pes, Mladá fronta dnes. V médiích: Regina, Praha: v pořadu pro seniory, přednášková činnost v Jasmínové čajovně v roce 1998-2000, účast na Astrovíkendu pořádaném časopisem Astro v září 2000.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Pomáhám lidem znovu nalézt Ariadninu nit, pokouším se jim dodat ztracenou rovnováhu, klid a mír v srdci, největší odměnou je podaří-li se, mým krédem je láska ke všem lidem na této planetě bez rozdílu pleti, vyznání.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Myslím si, že stále více a více lidí ocení přínos astrologie, která jim může dopomoci k sebepoznání, a tak i ke zlepšení mezilidských vztahů, co vše mohou udělat pro svou regeneraci, jak se mohou lépe podílet na vývoji svých dětí apod.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
ano. Používám oba zodiaky.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
L.Greenová.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
ano.

TOPlist