Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno A - Axmannová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:

Ljuba Axmannová, Pplk. Sochora 30, Holešovice Praha 7, 17000
tel.: 251560642, 604926255,
e-mail: axmanova@astrolozka.cz
Vlastní prezentace www.astrolozka.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):

28.11.1952, 03:05 SEČ, Rokycany (písemné sdělení matky v den porodu)

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):

Astrologická praxe od 17.11.1999, IČO43694705

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:

od r.1994, prof. od 99

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :

humanistická a transpersonální astrologie

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:

studuji i radím

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:

kurzy a samostudium

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:

všechna osvědčení školy Pavla Turnovského

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:

Hledání souvislostí.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:

Kromě nativity NOV před *jako symbolické zadání, revoluce - dávají téma danému období, sekundární direkce - ukazují stav vnitřní připravenosti naplnění tématu a vůči nativitě představují vnitřní vývoj bytosti, Sabiánské symboly jako inspiraci k uchopení vztahů v horoskopu. „Pražský zodiak“ – souvislosti místa a životních událostí.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:

Placidovy domy – pro nejpřiléhavější časování v prostoru

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:

Pavel Turnovský, Dane Rudhyar, Alexander Rupperti, Milan Špůrek, Howard Sasportas, Lize Greene, Petr Rastokin, Martin Schulman

13. Máte nějaké další zájmy?:

děti, hebrejština, licitovaný mariáš a drobné ptactvo

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:

ne, kromě fora na ČASu.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:

Horoskop lze sestavit pro každý okamžik života a vyhodnotit jej zkušenostmi astrologů získanými a uchovanými po staletí v knihách. Vztahy mezi planetami a dalšími prvky horoskopu zrození ukazují přirozený způsob průchodu nejrůznějšími křižovatkami v životě každého z nás.
Nejsou a nebyli dva takoví, aby žili stejný život, byť narozeni ve stejnou chvíli a na stejném místě:
od prvního nadechnutí na člověka působí vlivy prostředí, lidé a okolnosti. Teď (a vždy) Vás od narození dělí čas, asi místo, a určitě vlastní zkušenosti, také zkušenost světa s Vámi.Vaše současnost je ve ale stálém propojení s tím, co Vám bylo do života dáno a v průběhu života rozvíjeno nebo tlumeno.
Astrologie využívá bezpříčinné souvislosti života na zemi s planetárními cykly. Tak jako je každoročně čas pro sklizeň obilí, tak v životě člověka jsou období sklizní významů - plodů jeho jednání, období rozsévání, tvůrčí období.Jenže proměnlivé kulisy společnosti,chybějící zázemí tradičního přístupu k životu, zdánlivá svoboda, nedovolují pracovat jen s daty a znalostmi Starých. Je třeba projít životními etapami jednotlivce, najít souvislosti právě jeho života s planetárními cykly, a na jejich pozadí ukázat, co z nabídky pro život zachycené v horoskopu zrození - nativitě - rozvíjí, kde přešlapuje, co zanedbává.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:

bude, co má být

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiku, nebo nějakému jinému systému?:

nepřikládám význam stanovení Věku Vodnáře,
pracuji s tropickým i siderickým zodiakem.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:

Pavel Turnovský, Petr Rastokin

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:

nic, co by se nevědělo

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:

ano


TOPlist