Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno B - Baudyš
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Antonín Baudyš jr.
1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
Antonín Baudyš jr., Tarragona, Španělsko,
mobil: 608.223.223, pevná.: +34.977.242.999,
email: baudys.jr@centrum.cz. Vlastní prezentace astrolab.cz .

2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
01. prosince 1972, 02:49:45 SEČ, Praha-Krč (rektifikace otce), podle sdělení matky 02:40

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Na dětství vzpomínám hezky. Rodiče mne od první třídy posílali na soukromé hodiny angličtiny. Nenápadně mi tím pomohli na zbytek života. Září 1979: základka v Bohnicích, od 3. třídy jazykovka ve Vysočanech, ruština, němčina. Září 1987: Gymnázium na Vinohradech, specializace němčina, počítače. Říjen 1991: příchod do kněžského semináře Fribourg, Švýcarsko. Červen 1992: přihláška do jezuitského řádu, 14. srpen nástup do novicitáu na moravský vrch Hostýn. Stěhování do noviciátu v Kolíně nad Labem. Září 1994 nástup studia filozofie v Mnichově. 15. leden 1996, rozhodnutí odejít z řádu, v červnu bakalaureát a faktický výstup. Návrat k rodičům do Přezletic u Prahy. Přes léto setkání se Zdenkem Bohuslavem, první informace o Andreji Dragomireckém. Vstup do Astrologické společnosti ČR. V srpnu práce v Diagnostickém ústavu v Krči. Od září civilní služba na rektorátě UK. Studium religionistiky na FF UK v Praze. Od listopadu 1996 živnostenský list na astrologii. Leden 1998 přestup do Technického muzea na Letné. Od června 1998 astrologická kancelář v Heřmanově ulici č. 31. 0d října společný Kurz tradiční astrologie s ing. Richardem Stříbným a ing. Zdeňkem Bohuslavem, nejdříve v Žitné 42, později v ZŠ na Strossmayerově náměstí. Seznámení s astrologem dr. Svatoplukem Svobodou. 1999 spolupráce s Astrem a Věštírnou, poradenství a kurzy v Brně. Červenec 1999 první kurz regresní terapie u Andreje Dragomireckého. Regrese mne od té doby provázejí životem a pomáhají mi čistit to je zašmudlané. Rok 2000, seznámení s Jiřím Kubíkem a dr. Jarmilou Gričovou. Díky povzbuzení a inspiraci Libuše Pernové v Ostravě začínám vykládat a později učit tarot Rider-Waite. Tarot mi od té doby hodně pomáhá. Na jaře 2000 umírá babička, stěhuji se do bytu po ní do Farského 1, konečně už nespím v kanceláři. V říjnu 2000 spouštím astrolab.cz. Během roku dělám kurz v Brně, Karlových Varech, v Ostravě s pomocí dr. Rostislava Vraníka. 2001 děláme kurz v Olomouci za spolupráce se Zdeňkem a Idou Myslikovjanovými. Na podzim rozdělení školy, začínám učit společně s tátou. Rozchod s dívkou po třech letech mojí vinou. Začátek pořádání Dne s českou astrologií, nejdříve v Městské knihovně, později na Fakultě strojní ČVUT v Dejvicích. Říjen 2002 cesta za Leonem a Marií Zawadskými do Bielska-Bialej v Polsku. S Kamilem Večeřou návštěva Leonových seminářů v Českém Těšíně. Od října 2002 začátek vztahu s mojí současnou ženou Kristinou, její a tehdy 3-letého syna Nikiho příchod do Prahy. Ufologické a konspirační období. Od února 2003 práce v ulici U Studánky 29, ob jeden dům vedle domu, kde žil Jan Kefer. Léto 2003 semináře vymísťování z těla u Vjačeslava Kozina. Vydání knihy Astrologové, jejímž autorem je táta. Docela těžké roky, nic než práce, málo peněz. 30. prosince 2004, svatba s Kristinou, do té doby Weiserovou, regresní terapeutkou. Od 2005 semináře regresní terapie u Patrika Bálinta. 2006 rodinné konstelace, nejdříve u Věrky Horákové, později u Jany a Vladimíra Pítrových. V červenci 2007 příjezd s rodinou do Španělska. Nová fáze, konzultací po pevné lince a skype, posílání mp3 nahrávek s výkladem horoskopu. Vše nasvědřuje tomu, že přichází počátek klidnějšího života.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od 16. listopadu 1996 každý den od nevidím do nevidím. Doufám, že profesionálně. Zároveň astrologie nepřestala být i mým hobby.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Na venek k astrologii tradiční. Používám její techniky a jiné astrologické směry mne nezaujaly, nepřesvědčily. V reálu se ale snažím testovat většinu nově poznaných technik.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Více viz výše v bodě 3. Vlastní školu jsem vedl v letech 1998 až 2007. V letech 2005 až 2007 jsem učil sám a díky tomu jsem mohl výuku uspořádat do asi 500 hodin nahrávek, které v posledním roce nabízím.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
První důležitá kniha byla Praktická Astrologie Jana Kefer, potom Velká učebnice astrologie Sakoyanové & Ackera. Bez pomoci otce bych si ale věci nepospojoval, mnohé přehlédl. Navíc bych věřil spoustě interpretací, které by nefungovaly, názorům lidí, které by se opíraly zase jen o názor jiných lidí. Miluji schůzky s těmi, kdo na astrologii intenzivně pracují a chtějí vědět, jak který prvek v horoskopu funguje.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
Certifikát nemám žádný. Pokud bych věděl o možnosti někde si ho udělat a pokud bych věděl, k čemu je dobrý, popř. komu udělá radost, jistě si jej udělám. Sám jsem osvědčení o návštěvě kurzu podepsal asi 400, doufám, že z nich mají radost naši žáci. Docházel jsem několik let do Astrologické společnosti ČR (1996-2000). V té době jsem navěštěvoval také přátelskou skupinu astrologů Bohuslav-Johanisová-Palica-Stiburek-Stříbný-Špůrek. Později pro nedostatek času už ne. Určitou neformální a přitom fungující společností je asi padesátka lidí pravidelně píšících na astrolab.cz. Jsou mezi nimi astrologové i sympatizanti astrologie. Do této společnosti možná můžeme zahrnout i tisícovku čtenářů, která na astrolab denně chodí.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Byl to jednoduše a krásně vliv domova a vzor otce. Viděl jsem jej jako dítě říkat lidem do telefonu co by bylo možná lepší udělat. Z druhé strany to bylo i ve mně. Když jsem se jí začal konečně učit, padalo to do mne samo, vše jsem si ihned zapamatoval.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Ty obyčejné. Ono to stačí. Radix, kladení radixů vedle sebe a přes sebe. Tranzity. Trochu sekundární direkce, trochu soláry. To ale snad vy všichni. Vždycky mne zajímají podobnosti a tím pádem opakování prvků. Astrologie se mimochodem podobá pexesu. Baví mne přijít v horoskopu na to, co jsou klíčové planetární konfigurace. Ve srovnáních mám velkou důvěru v kompozity, bez nichž považuji partnerskou astrologii za těžko provozovatelnou. Používám americko-australský program Solar Fire, který sám o sobě je nesmírnou pomocí při práci.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Začínal jsem s domy Placidovými, používám od roku 2000 jejich zpřesnění zvané topocentrické domy. Jak o mně kolegové vědí, jsem orientovaný především na interpretaci a výpočtové stránce věci jsem toho mnoho nedal. Proto technická pro a proti jednotlivých systémů domů nemohu obhajovat. Stačí mi řídit se tím, že při rozhovoru s klientem rozeznám, zda horoskop funguje či nikoliv. Stejné je to s domy. V jiných systémech domů se planety octnou v domech, ve kterých horoskop přestane dávat smysl.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:
Oblíbil jsem si v poslední době (léto 2007) nejslavnějšího českého astrologa, Cypriána Leovitia (1514-1574) žijícího v Německu. Mám respekt k Robertu Handovi za to co dokázal v autorské oblasti. V neposlední řadě je mým oblíbeným astrologem můj otec, protože je jediný, kdo mne dokáže - tak jako Leovitius - stále něčím překvapovat.

13. Máte nějaké další zájmy?:
Dříve jsem cvičil taiči a čchi-kungy. Zpíval jsem v Ensemble Laurus, vokálním kvartetu staré hudby. Tím jak jdou roky tak jsem se dopracoval k tomu, že kromě práce a rodiny toho mnoho dalšího nezvládám. Mám rád filmy a jídlo, dělá mi radost venčení psa, přináší totiž do života pohyb. Posledních dvacet let neminul den, abych si nepřečetl noviny. Poslední roky to byly Hospodářské noviny a Respekt. Tady ve Španělsku mne to úplně přešlo a čtu místo toho knihy.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
Psal jsem pro všechno možné, v posledních letech to je pro ženský časopis Juicy. Jednají se mnou lidsky. Rád vzpomínám na svoje minivystoupení v televizi. My astrologové jsme tam takové křoví na výplň času. Ve Věštírně to bylo s Janem Saudkem, Ilonou Csaakovou, Barbarou Nesvadbovou a Soňou Polonyiovou. Při finále Vyvolených se mi podařilo správně odhadnout vítězství Vladka Dobrovodského. Na Nový rok 2006 na Primě se mi poštěstilo ocitnout se ve společném pořadu s Karlem Gottem. Prozradil nám tehdy hodinu narození. V Banánových rybičkách s Halinou Pawlovskou v březnu 2007 jsme se sešli znovu s Ilonou Csaakovou, Halina nám také prozradila čas narození. Mrzí mne, že jsem totéž neudělal, když jsem se v říjnu 1997 setkal s Otto Wichterlem. Potěší mne, když se má předpověď na nastávající rok objeví v denním tisku, stalo se tak jednou v MFD, jednou v Lidovných novinách. Naposledy to byla citace v Respektu pro rok 2006. V Právu se mnou vyjebali tak trapně, že ode mne neuvidí už ani mezeru mezi slovy. Jednou mi hodně pomohlo vystoupení v rozhlase. To byl srpen 2002 a do živého vysílání ČRo na Vinohradech začali v jednu v noci volat lidé, dávat svá data a ptát se na sebe. Přineslo mi to kolem padesáti objednávek a tehdy mi to nastartovalo téměř upadající živnost.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
Vnitřně se orientuji především podle poznatků, které mi přinesla regresní terapie a rodinné konstelace. Vše co se nám děje je důsledkem práce našeho podvědomí, které ví, co si kdy potřebujeme prožít. Nemáme, nač bychom si mohli stěžovat, celý náš život je jen a jen náš výtvor. Spravedlnost existuje, často se ale nestihne uskutečnit v průběhu jednoho života. Žijeme, abychom se získanými zkušenostmi více podobali Bohu. Po smrti odchází naše duše nahoru do Světla. Ze Světla se sem zase vracíme, znovu se rodíme. Potkáváme ty, se kterými jsme si dlužni, se kterými máme rozehrané nějaké hry.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Dříve jsem byl skeptický, zdálo se mi, že nejsou lidé, kteří by astrologii uměli. V posledních letech nacházím optimismus, tím že vidím druhé lidi astrologii studovat a ptát se. Myslím si, že se svět vyvíjí v lepší a lepší místo k životu. Svět se stává od druhé světové války víc a víc ohleduplný a sebereflexivní. A v takovém světě astrologie bude mít své místo. Smysl svého života spatřuji mimo jiné v tom, abych astrologii pomohl se v interpretační rovině rozkošatit a upevnit. Bude to stát ještě chvíli psaní, ale vsaďte na mne, že se mi to podaří.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Žijeme ve věku Vodnáře zhruba od druhé světové války. Zjevení se první jaderné bomby toho bylo znamením. Zjevovatelem byl Uran jako chemický prvek a Uran jako vládce znamení Vodnáře. V okamžiku výbuchu stál nejvýše na nebi, v přesné konjunkci s MC Hirošimy. Tady není o čem pochybovat. Taková znamení nejsou náhody. Nemluvě o rozvoji letectví, rozšíření televize, vznik organizací jako je OSN, vystoupení lidí na Měsíc, v posledních dekádách mobilní televize, internet a globalizace ... to jsou nad Slunce jasné atributy znamení Vodnáře. Domnívat se něco jiného by šlo jedině, pokud by si člověk seděl na brýlích. Jako západní astrolog nemohu používat jiný zodiak než tropický. Používat zodiak, ve kterém jsou všechna znamení hýbnutá o jedno vedle by byl zlý sen.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
Určitě. Zodpovědně říkám, že můj táta ing. Baudyš je sázka na jistotu. Konzultace s ním vypadá tak, že klient přijde a neřekne nic než že mu dá svá data. Táta se ho zeptá na datum svatby, pokud proběhla a na přibližná data úmrtí v rodině. Pak může klientovi nahlásit např. toto: "a pro upřesnění to Vám bylo 19 nebo 20, když jste prožil ten vztah, na který vzpomínáte dodnes? A v současnosti si vybíráte ze dvou nabídek práce? A jedna je v zahraničí? Říkáte, že v Německu? Ta druhá pro Vás moc není." Tohle mi vyprávěl mladý astrolog Tomáš Bouda, poté co k tátovi zašel. Dobré pověsti se těší Richard Stříbný. Svědomité řemeslo Vám jistě nabídnou Pavla Bradáčová v Dobříši, Jiří Kubík v Plzni a Jarmila Gričová v Praze. Popravdě řečeno, nedoporučuji astrology, ale terapeuty. S nejlepším svědomím Patrika Bálinta, Janu Pítrovou a Ivana Oleniče.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
Ano. Učitel mého otce, se jmenoval Ing. Josef Danzer, 17.08.1907, 12h07m46s SEČ, Maďarsko, 47N41/016E36. Čest jeho památce, zemřel v roce 1999, byl to Keferův spolupracovník, bez ing. Danzera by táta nevěděl to co ví a já bych asi taky nevěděl.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna ve Encyklopedii astrologů České republiky?:
Proto to přece celé píšu ... je dobře, abychom o sobě navzájem věděli.