Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno B - Beranová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
isabela
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Isabela Beranová, Pražská 396, Dolní Břežany, PSČ 252 41, telefax: 02/41910551,
e mail: Isabela.B@seznam.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
19.11.1966, 12:50 SEČ, Praha.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
1990: ukončení studia na VŠE.
1990-1992 studijní pobyt v Itálii v průmyslových podnicích
1993-1996 překladatelka, tlumočnice a zprostředkovatelka pro italské firmy. Zaměstnána u americké firmy ve finančním oddělení.
1996-1997 finanční manažer (americká firma)
od 1997 na mateřské dovolené (2 děti).

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od r. 1993 jako hobby.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
HATA.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologický poradce a student astrologie.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium a kurz u Pavla Turnovského, přednáška R. Starého o Cheironovi.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Osvědčení o absolvování 1. ročníku HATA a Astrosymbologie u p. Turnovského. Člen AS ČR.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Dostala jsem rozbor mého horoskopu od kamarádky. Chtěla jsem také tomu rozumět.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Radix, tranzity, srovnávací horoskopy, stálice, lunační cykly (dle potřeby).

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidovy domy (někdy Campanovy), nejvíce se mi osvědčily.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
R. Starý a Nostradamus.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Hra na příčnou flétnu (členka amatérského symfonického orchestru), diagnostika zdravotního stavu a poradenství (reiki, aromaterapie, automatická kresba, reflexní terapie).Také břišní tanec a plavání. Nejdůležitější je pro mne nyní rodina.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Ne.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Astrologie umožňuje poznání a uvědomění si celistvého člověka.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Co Čech, to astrolog.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Věk Vodnáře- nepokládám za podstatné, zda Vodnář či Beran.
Přednost tropický zodiak.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.

TOPlist