Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Č - Čapková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
capkova
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Dagmar Čapková, Polní 820, Hradec Králové 500 03, tel.737 166250
email: capkovadagmar@seznam.cz
web: http://astrologie.mysteria.cz/

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
23.09.1947, 10:35:11 matka přibližně, později upřesněno p.Tichým a potvrzeno Sabiánskými symboly

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Ekonomická škola, práce v obchodě (Kniha), později podnikání (vlastní obchod) až do současnosti..

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám asi 12 let, nejdříve jako hobby, později profesionálně na částečný úvazek, nyní profesionálně na plný úvazek.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
psychologická astrologie

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologii stále studuji, přednáším, vystupuji na veřejnosti. Astrologii zkoumám i ve vztahu k numerologii s kterou jsem začínala (např.v numerologii lze v určitém seskupení čísel dobře vypátrat i některé výrazné vazby planet).

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Nejdříve samostudium, později Kurz transpersonální astrologie u Pavla Turnovského, Škola astrologie Mgr. Koláčkové.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Ne.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Zajímají mě lidé, jejich vztahy, jejich prožitky, mám potřebu se v tomto směru angažovat. Abych mohla dělat tuto práci musela jsem si nejdříve ujasnit některé záležitosti sama u sebe. Proto jsem začala studovat numerologii. Později jsem ale potřebovala více informací, větší hloubku poznatků, větší kombinační možnosti, až do konce života mít co studovat, to vše mi mohla nabídnout pouze astrologie.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Pracuji s tranzity, progresemi, solilunáry, Sabiánskými symboly, zabývám se i karmickými souvislostmi (nativita, partnerské vztahy, děti).

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Převážně Campanovy domy, méně Placidovy.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Ze současných P. Turnovský, R. Starý - vzor ne, snažím se být sama sebou.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Numerologie, chiromantie, knihy, hudba, kytičky.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Vystupuji občas na veřejnosti, přednáším, pořádám kurzy.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Nenapadají mne žádné velké filozofické myšlenky, snad jen to, že cítím radost, když pomohu někomu vyřešit problém.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Byla, je a bude.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
-

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.