Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Ch - Chejstovský
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Martin Chejstovský, tel: 777 997 111
email: martin.ch@excite.com, chejstovsky@centrum.cz
web: http://esoteric.mysteria.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
-

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
-

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
K hermetickým vědám a astrologii jsem se dostal v roce 1988 ještě v disentu. Zabývám se jí profesionálně, kursy vedu cca od roku 1993

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Hermetickému, který je blízský tradičnímu. Častečně mne ovlivnila Hamburská škola a indická astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Věnoval jsem se především výzkunu, přednášel a vedl studijní kruh (šlo by to nazvat vlastní školou), v médiích jsem zatím moc nepublikoval.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
80tý léta - samostudium + kontakty na starší kolegy v disentu.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Nejsem členem astrologické společnost, nevidím v tom žádný přínos

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Newtonův argument, že astrologii by neměl kritizovat někdo, kdo ji nestudoval. Od astrologie pak vedla moje cesta k dalším hermetickým vědám.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Velké množství, podle toho co zjišťuji a s kterým systémem pracuji. Základem je ovšem radix, následují primární, sekundární a další direkce, transity, astrokartografie + relokace, metody indické astrologie a speciální metody vycházející z hermetické filosofie.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Dle užívané metody, běžnou práci dělám zpravidla v Regiomontanovi. Někde jsem na to psal celý článek proč. Jeho odvození je metodicky vhodné a i praktické výsledky dává dobré.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Vážím si díla J.Kefera, i když se tam najdou chyby z přepisu i odpovídající době vzniku.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Hermetismus= astrologie,magie, alchymie, hermetik by měl mít široký přehled z přírodních i společenských věd.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Přednáším, vedu kursy a poradenství. Publikuji na internetu (http://esoteric.mysteria.cz) a různé fóra. Neveřejná publikační činnost.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Jistě, ale to je na dlouho....

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Úroveň upadá, věci se často zamlžují, to co jsme museli umět vyčíst z jednoho kolečka ručně počítaného lidé odkojení astroprogramy nevyčtou ani z deseti koleček. Množí se rychlokvašky, nedouci a šarlatáni.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
K věku Vodnáře se blížíme a jsme v přechodném období.
Většinu práce dělám v tropickém zodiaku, ale u metod, kde je to odůvodněné užívám siderický.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Již jsem zmínil J.Kefera, mohu doporučit prostudování díla i dalších osobností prvorepublikové Universalie. Z žijících všechny dobré...

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
mám, ale nemám svolení k jejich publikaci

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
v této podobě ano

Doufám, že uvedené údaje jsou dostatečné, abyste mne nepovažovali za kryptoastrologa, jak mi připsal autor webu pacific.astrology. Nemám se proč skrývat, spíše nemám v oblibě snažit se zviditelnit v médiích, proto jsem dlouho vystupoval pod zkratkou Martin.Ch
Již jednou asi v roce 2001 jsem tento dotazník odesílal, ale nebyl zjevně zahrnut mezi publikované astrology

Poznámka Astrology Pacific: Nikdy bych si nedovolil někoho odmítnout. Email, prostě ke mně nedorazil.