Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Č - Čížková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Helena Čížková
telefon (se záznamníkem): 257 316 203
mobil: 606 914 971
e-mail: paralaxa.mail@centrum.cz
web: www.astrologiesnadhledem.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
leden 1973

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Život profesionální: 1991 maturita na gymnáziu, pak postupně skoro „devatero řemesel„ (reklama, zahraniční obchod, počítačová grafika, ouřadování ve sportovním letectví, práce v knihkupectví, v nakladatelství, správa dat, trošku programování), v současnosti se věnuji překladům a redigování.
Život osobní: (číkoliv) považuji za záležitost výhradně osobní.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
První (pochopitelně svůj vlastní) horoskop jsem spočítala a pokusila se interpretovat někdy začátkem roku 1992. Vzhledem k mým tehdejším nicotným znalostem a zkušenostem mě tento zážitek poměrně vyděsil, takže jsem celou záležitost odložila „k ledu„, kde se však dlouho neochladila. Asi o rok později začaly moje kontakty s hvězdami nabývat na intenzitě, i když jsme se nějakou dobou setkávaly víceméně tajně, protože jsem měla hrůzu z toho, že když se před kamarády, známými či kolegy „přiznám„, začnou mě brát poněkud „s rezervou„. Pak jsem zjistila, že mě s rezervou berou tak jako tak, pročež jsem své pletky „odtajnila„ a časem jsem se od zpracovávání horoskopů pro příbuzné, kamarády, známé, kamarády svých kamarádů a známé svých známých postupně dopracovala k poskytování služeb hvězdopraveckých i lidem zcela cizím.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Nevím, jestli vymezování proudů je ku prospěchu (jakékoliv) věci. K čemu se však rozhodně nepřikláním, je představa předem pevně stanoveného osudu.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Ačkoli mi výraz „poradenství„ připadá až příliš vznešený, asi se o něco takového víceméně snažím. Mimoto se samozřejmě stále učím – hlavně z dat, která se mi dostanou do rukou. Organizovaná nikde nejsem, neb takové věci zásadně nedělám.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Než bych se byla počátkem devadesátých let dočkala nějakého učitele, zřejmě bych zešedivěla, takže jsem se uchýlila k samostudiu. O žádných kursech jsem tehdy neměla ani ponětí, a přiznávám, že i kdybych měla, těžko bych se do nějakého přihlásila, neb na vzdělávání se ve školách a kursech jaksi nejsem stavěná.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Z výše uvedeného vyplývá, že žádný glejt nemám.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Mladická nerozvážnost a touha po poznání. Časem převážilo to druhé. V souvislosti s čím? Toho by se našlo…

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Nic převratného, tedy radix a tranzity, direkce, polosumy, osvědčilo se mi přihlížet k ose vertex-antivertex. S postupem let mě čím dál tím víc zajímá synastrie, nejenom klasické partnerské záležitosti, ale i vztahy v rámci rodin, pracovních kolektivů, zkrátka konfigurace užších i širších sociálních skupin.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidovým domům.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Vzory nerada, ale ráda Löhleina, Kefera, Mertze… Ze současných českých astrologů si vážím pana Turnovského.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Hlavně hudbu (blues, bigbít, psychedelii), historii, literaturu, jazykové bádání a poflakování se po kavárnách. Myslím, že o věcech, jako je psychologie a vůbec jakékoliv „cesty poznání„, se nedá a nemá hovořit jako o „zájmech„.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
K publikaci svých astrologických rozumů jsem se dík vrozenému ostychu zatím neodhodlala, ale dá-li pánbu, jednou k tomu dojde.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Spíš by se dalo říct, že se astrologii věnuji proto, že koresponduje s mým náhledem na svět.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Že se nejspíš nebude nijak zvlášť lišit od minulosti a současnosti.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
To si nemyslím. Úvahy o věku Vodnáře jsou sice už nějaký pátek v kursu, ale nepřijde mi dvakrát smysluplné to s nimi přehánět.
Zodiak tropický, neb jsem astrolog, ne astronom.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Bacha na šílence a všeználky.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Co se týče živých, mám, ale nedám, neb si myslím, že takové věci se nedělají. A mrtví jsou už stejně profláknutí.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Jak-pak-by-ne. A díky.