Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno F - Fibich
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
fibich
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Ing. FIBICH Lubomír, Varenská 38, 702 00 OSTRAVA 1; tel.: (069) - 663 83 00; od 22. září 2002 nové č. 596 638 300.

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
21.06.1938 - z rod. listu.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Ukončení školní docházky 4. třídou měšťanky v r. 1953. V letech 1953 až 1957 vyšší prům. škola strojnická v Ostravě - Vítkovicích. Od konce června 1957 na slévárně Nové huti v Kunčicích jako technik. V průběhu tohoto zaměstnání od r. 1962 do r. 1968 dálkové studium VŠB v Ostravě. Od r. 1965 zam. ve Výzk. a zkuš. ústavu Nové huti až do r.1970. V tomto roce byla celá naše pracovní skupina "kontrarevolucionářů", jako důsledek událostí v r. 1968, delimitována do Výzk. ústavu hutnictví železa v Dobré u Frýdku-Místku. Tam jsem jako samostatný výzk. pracovník zůstal až do r. 1975, kdy jsem přešel zpět do Ostravy a pracoval ve Vítkovicích s.p., odbor 011 - Prognózy a koncepce.
Od října 1978 jsem přešel na odbornou stáž na Ekonomickou fakultu VŠB, kde jsem dle tehdejších osnov přednášel technické disciplíny. Po stáži v r. 1982 jsem se vrátil zpět do Vítkovic, avšak na Ekonomické fakultě VŠB jsem externě vyučoval nadále.
V roce 1984, po výběrovém řízení, jsem z Vítkovic odešel a vrátil se zpět na Ekonomickou fakultu VŠB natrvalo. Po revoluci a změně výukových osnov jsem byl na konci r. 1991 z VŠB propuštěn.
Od července 1996 jsem ve starobním důchodu.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
od r. 1987 - hobby; od r. 2000 - profesionálně.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
klasická astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
člen skupiny Ing. Jar. Popelky v Ostravě + intenzivní studium.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Do r. 2001 samostudium, od r. 2002 v astrologickém společenství

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Zatím ne.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Dostala se mi do rukou kniha "Ing. Zillich: Tajemné vědy a jejich využití", vydání z r. 1935. Ta vzbudila můj zájem.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
radix, solární horoskop, direkce, partnerský, dotazový, astrologický software.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Běžně pracuji s obvyklými Placidovými domy, avšak vždy kontroluji eventuální diference s domy topocentrickými, jež v šířkách nad 56° nezpůsobují zkreslení, či výpadek domů v horoskopu tak, jako je tomu u domů Placidových, eventuálně též Kampanových či Regiomontanových.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Snad zatím Jana Kefera a Maxe Heindela, z mladých Ing. Jar. Popelku.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Elektronika, staré mapy.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Dříve často, avšak ne v oboru astrologie.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Ne.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Jsem přesvědčen, že astrologie jako věda má své místo v lidském životě, a její budoucnost v éře počítačů by mohla postupně nabývat na významu.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Nad věkem Vodnáře jsem zatím nepřemýšlel. Zodiak upřednostňuji klasický tropický; se siderickým, užívaným v některých západních astrologiích, jsem dosud neměl tu čest se setkat.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Ne.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.