Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno G - Gaudek
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Eduard Gaudek, Praha 10, Ke skalkám 3085/68 PSČ 106 00,
tel.0602 848 121, email: eda.Gaudek@volny.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
23.08.1951 Praha-Podolí 11:30 SEČ dle rodičů, později ověřeno v porodnici.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Narozen v Praze 23.8.1951. Otec pracoval jako technik na výrobě leteckých přístrojů. Můj děda byl ruský legionář. Po skončení školy jsem pracoval jako elektrotechnik. Zájmy všeho druhu od elektroniky (radioamatérské vysílání, koncese i vysílací stanice mi byly zabaveny policií v době po okupaci v r. 1970), pěstování kaktusů, fotografii (navštěvoval jsem kursy ak.malíře Z.Virta figurální fotografie, akt., vlastní výstava v UKDž na Smíchově a klubová ve FOM\'cc na Jungmanově náměstí.), chalupářství, umění všeho druhu. S tímto širokým spektrem zájmů však prochází zájem o vše tajemné a mystické. Z esoterie mi nejvíce přitahovala alchymie a potom astrologie. Nelze se však věnovat jen některému z odvětví esoterie. Vše je mezi sebou pevně propojeno. Esoterií se zabývám od r.1970. Hlavně studií literatury. Bohužel hodně pozdě až po jejich smrti jsem poznal, že hlavní příčinou mých zájmů byl můj otec a děd. Děda se znal osobně s Lasenikem a byl na několika v Káraném. Oba byli členy tajných spolků. To mi řekl můj otec na smrtelné posteli. Později v mém životě studim literatury splývalo se vzpomínkami na osobní rozhovory s nimi. V současné době pracuji jako elektrotechnik. Vlastním živnostenský list na astrologické poradenství. Astrologie je pro mě však více zábavou a poučením než profesí.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
O astrologii se zajímám asi od r.1970 s menšími přestávkami do současnosti. Snažím se pracovat profesionálně, avšak na částečný úvazek a za těchto podmínek je pro mě astrologie veliké hobby.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Nehlásím se k žádnému směru. Uznávám všechny.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Nepracuji jako poradce, ale každému rád poradím, když si myslím, že na danou otázku znám lepší odpověď. Astrologii studuji stále. Studium astrologie má pro mne stejný význam jako práce alchymisty na permutaci.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Jsem členem Astrologické společnosti. Jsem neaktivním členem.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Hlavním důvodem byla esoterie, jejímž jedním článkem astrologie nezastupitelně je.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Používám všechny techniky. Zkouším stale nové, vlastní, intuicí kombinuji a porovnávám a ta, která mi nejvíce sedí k danému problému tu použiji.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Nedávám přednost žádnému systému, každý má své klady i zápory.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Nemám.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Mystika, esoterie,fotografie,umění,chalupářství, entomologie (lepidoptera), sportovní střelba.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Ne. Hodlám v blízké době otevřít své www.stránky.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Slušnost, poctivost, pokora.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie najde své uplatnění v každém věku. Když se poslední době objevilo mnoho astrologů kteří spíše astrologii degradují, lidé si vždy najdou cestu k tomu pravému, který jim může pomoci.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Pominuli různé výpočty a techniky myslím, že ve věku Vodnáře nežijeme. Až tato doba nastane poznáme to všichni.
Přednost nedávám žádnému systému.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Ne.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Snažím se jich sehnat co nejvíce asi jako všichni, kdo se astrologií zabývají vážně.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.