Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno G - Gričová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
dr. Jarmila Gričová, Výletní 353, 142 00 Praha 4 - Písnice
telefon pevný: 261 911 435
mobil 777 57 56 27

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
27. června 1957, Hranice

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Gymnasium, VŠ veterinární, absolutorium 1982, atestace z hygieny potravin 1985, posléze několik zaměstnání.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 1999 profesionálně.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Klasická astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Profesionální astrolog od roku 1999, sama se ještě učím ve škole Leona Zawadzkého v Bielsku-Bialej, příspěvky: Astro, Fantastická fakta, příspěvky do Novy, občasná účast v médiích.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Naprosté začátky jako samostudium, kurz Boris Jaroš, Petr Rastokin.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Od Leona Zawadzkého titul astrolog- profesionalista.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Zvědavost.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Radixy, soláry, občas lunáry, systém direkcí, horární astrologii, občas lékařskou astrologii.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Břetislav Švidrnoch, Sergej Alexejevič Vronskij, Leon Zawadzki.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
četba, psaní, překlady pro radost.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Astro, Fantastická fakta, Nova, Žena a život, Harper's bazaar, Ring.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Nikdo nesmí odejít bez naděje.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Zatím existuje a není důvodu, aby tomu tak nebylo i nadále.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
A je to důležité?

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Břetislav Švidrnoch!

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano, souhlasím. Jarmila Gričová.