Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno G - Grimová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Ilona Grimová

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:

Ilona Grimová
mob.: 607 907 166,
web: pestryzivot.cz
www. tajemstviastrologie.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):

12. 3. 1969, 17:20 h, Brno,

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):

Mám 27 letou praxi ve zdravotnictví, přesněji z lékárenství, což s astrologií nepochybně úzce souvisí a vzájemně se doplňuje

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:

Astrologií i numerologií se zabývám od svých 18 let, z toho profesně čtvrtý rok. K tomu se věnuji výkladu tarotových karet, neboť spolu vše souvisí a je spolu krásně propojeno a dává mi to tak ucelený, komplexní náhled na člověka jako takového.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :

Nevyznávám žádný druh, sama si vybírám, co zrovna potřebuji, a co je pro mě a hlavně pro klienta vhodné v tu danou chvíli.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:

Ano, dělám už třetím rokem kurzy, semináře a minisemináře na téma numerologie, astrologie a výklady karet v praxi. Musím podotknout, že mě to velmi baví a v mé práci mě utvrzují spokojené ohlasy z řad mých studentů.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:

Zpočátku se jednalo o samostudium, kdy jsem mnoho věcí poznávala, až do chvíle, kdy jsem potřebovala proniknout hlouběji až k samým kořenům astrologie.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:

Potřebovala jsem některé věci objasnit, vysvětlit a srovnat, jak to vnímám já a jak to vnímají kolegové a profesionálové. V průběhu posledních 10 let jsem prošla mnohými kurzy, semináři a astrolologickými školami. Zmínila bych však jen jednu, a to tu, která mi dala narozdíl od těch předchozích nejvíce. Jedná se o školu astrologie vedenou paní RNDr. Alenou Bratkovou v Brně, které si nesmírně cením a kterou velmi uznávám a respektuji pro svůj lidksý přístup, pro její vědomosti a znalosti, které směle předává dál svým žákům. V této škole jsem studovala čtyři roky, a odtud mám i certifikát, který jsem získala po zvládnutí závěrečných zkoušek.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:

Již o útlého věku mě lákaly věci tajemné, a záhadné, ale hlavním spouštěčem byla doba před 22 lety, kdy se v mé rodině stala tragická událost, díky které se mi mnohé otevřelo a začala jsem věci chápat, vnímat a cítit zcela jinak.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:

Věnuji se hodně tranzitním událostem, direkcím a specializuji se na zdraví a karmickou astrologii, proto hodně pracuji s Černou lunou a Lunárními uzly.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:

Používám Placidovy, jelikož se mi nejvíce osvědčily, mám je prověřené a vyzkoušené.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:

Galieleo Galilei, Jan Kefer, Linda Goodmanová, Martin Schulman, Ida Myslikovjanová, Hádés Alain Yaoucanc a Josef Grumlík. Obdivuji svoji učitelku RNDr. Alenu Bratkovou, která má výbornou intuici, rozumový vhled, vynikající paměť a dokáže přitom stát nohama na zemi a zachovat si zdravý selský rozum propojený s mimořádným vnímáním.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:

Ve volných chvílích chodím plavat, v létě jezdím na kole, v zimě na spinningu a na lyžích, baví mě cestování, turistika, focení a malování.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:

Na svých webových stránkách a profilu na facebooku pravidelně píši horoskopy denní, nebo týdenní. Spolupracuji s některými esoterickými portály, pro které píši články na různé témata a horoskopy, které pak uveřejňují. Dokonce jsem měla možnost vidět i své články publikované i mimo přímou spolupráci, kde byl uveden můj zdroj a stalo se mi i několikrát, že jsem byla požádána o souhlas k jejich zveřejnění. Psaní mě velmi baví, napsala jsem knihu z oblasti numerologie a pracuji na dalších tématech, kdy astrologie bude jedním z nich.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:

Tato dvě slova spolu velmi úzce souvisí, je to spolu propojeno, takže filosofie, stejně jako psychologie je jistě nedílnou součástí astrologie. Mé oblíbené rčení je: “Každý jsme štěstí svého strůjcem” a “Jak nahoře, tak dole”.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:

Věřím v pozitivní vývoj astrologické vědy, která si jistě toto oslovení zaslouží. Vidím a poznávám osobně čím dál více lidí, kteří se o astrologii a všeobecně esoteriku zajímají stále více, i když mnohdy tvrdí, že je to nezajímá a po chvíli diskuze je vidět pravý opak. Astrologie tu byla odjakživa, a i přes mnoho odpůrců a skeptiků si stále drží svoji vysokou příčku. Už je samotný fakt, že když se zeptáte každého člověka, co je za znamení, Vám každý spolehlivě odpoví..

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:

Věk Vodnáře je hodně diskutované téma, já sama však se svým silným postavením Urana a Pluta nerada vyznávám a uznávám něco, jen proto, že tomu někdo dal nějaký název. Beru a pracuji s tím, co mi zrovna přijde a řídím se svou intuicí. Používám zodiac siderický.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:

Každý astrolog vyniká něčím jiným, každý z nich je originální, a každý je jistě silnou a působivou individualitou. Proto si myslím, že nelze říct, kdo je lepší, či horší nebo jmenovat někoho konkrétního na úkor dalšího.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:

Vím, že v dnešní době internetu jsou data snadno dohledatelná, není tedy problem si kdykoliv kohokoliv najít. Já sama se dívám jen data “slavných” při ukázkách na mých kurzech, kde slouží jako unikátní příklady.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:

Ano, souhlasím


Ověřit CSS!