Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno H - Hanzal
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Pavel Hanzal
tel.: +420 608 868 455
email: astrolog.info@seznam.cz
web: www.astrolog.info

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Data nejsou veřejná.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
S různými léčitelskými metodami, studiem geopatogenních zón a podobnými záležitostmi jsem se setkával již od útlého dětství díky mému otci, který se těmito oblastmi zabýval a zabývá. Od těchto oborů byl již jen krůček k astrologii, a od ní k hermetice a východním naukám.
Po maturitě se věnuji oblasti účetnictví a daní. Jako astrologický poradce pracuji od roku 2004.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Moje astrologické začátky se vztahují k roku 1994, kdy jsem se s ní seznámil díky mému otci. Následně jsem ručně vypočítal první horoskopy, a samostudiem se snažil proniknout do tajů této krásné nauky. Naplno se as-trologii věnuji od roku 2001, jako astrologický poradce pracuji od roku 2004.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Nedomnívám se, že jakékoliv rozdělování astrologických směrů je k něčemu dobré. Hlavní jsou výsledky práce, a na tu jakákoliv nálepka nemá vliv. Vycházím zejména z díla Jana Kefera a jemu podobně zaměřených astrologů, a také tento směr astrologie je mi nejbližší.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologický poradce a vše s tím související.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Zejména vlastní studium. Absolvoval jsem Školu klasické astrologie (ing.Bohuslav a ing.Stříbný), Kurs tradiční astrologie zaměřený na lékařskou astrologii a stálice (Ing. Baudyš a A.Baudyš jr.), a dále kursy vedené ing.Baudyšem.

Za důležité ve studiu astrologie také považuji možnost konsultací s ostatními astrology, a na tomto místě bych chtěl zejména poděkovat Soně Tiché a Vítkovi Kuntošovi právě za tyto konsultace, a nejen za ně.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Vlastním diplom Školy klasické astrologie a certifikát o absolvování Kursu lékařské astrologie a stálic. Jsem členem Astrologické společnosti ČR.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Hlavním důvodem a motivací ke studiu astrologie bylo to, že je to další kamínek do mozaiky zvané Cesta poznání.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Vedle základního horoskopu narození (radixu) používám pro prognózy transity, solární horoskopy a direkce.Pro partnerskou astrologii používám jednotlivé radixy, synastrii a komposity. Rád také využívám horoskop pro výběr vhodného okamžiku.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Používám Placidův systém domů.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Vážím si všech astrologů, kteří astrologii přinesli něco dobrého.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Vedle astrologie se zajímám o alternativní metody léčby, hermetiku a východní filosofie.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
V současné době publikuji zejména na internetu.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Astrologie nám může v životě pomoct, ale sama o sobě nás k Poznání nedovede!

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie byla, je a bude. A bude pomáhat lidem tak dlouho, dokud lidstvo bude existovat.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
To, zda žijeme ve věku Vodnáře nepovažuji za důležité.
Používám tropický zodiak.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Jan Kefer, J.B.Morin, Robert Hand, ing. Antonín Baudyš, ing. Zdeněk Bohuslav

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ano, ale pokud již nebyla zveřejněna, tak nemám právo to učinit.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano