Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno H - Heinzl
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
heinzl
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Miroslav Heinzl
V Jamce 2382, Rakovník 269 01
tel.číslo: 732445165
mobily: 604939176
email: miroslav.heinzl@tiscali.cz
jiný email: Miroslav.Heinzl@seznam.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
22. srpna 1975, Broumov - data získána z lékařské zprávy

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
1981-1989 základní škola
1989-1993 odborné učiliště (čalouník)
1990 objevení astrologie a duchovna
1998 člen astrologické společnosti
1999 přihlášení se do kurzu
od roku 2002 astrologie profesionálně v astroporadně

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se jako hobby zajímám od roku 1990, kdy jsem v časopise Regena objevil články (zdraví z hvězd od B. Jaroše) o astrologii. Nyní, od léta 2002 mám astrologii jako hobby i profesionálně.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Hlásím se k humanistické a transpersonální astrologii (je taková více zaměřena na ducha, na duševní oblasti člověka).

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Od roku 1998 jsem členem astrologické společnosti.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Nejprve jsem astrologii měl jako samostudium a v roce 1999 jsem úspěšně absolvoval kurz u Pavla Turnovského – základní dvouletý i s další nadstavbou (synastrie, sabiánské symboly, rektifikace horoskopu).

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Vlastním několik osvědčení.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Hlavní důvod proč jsem se začal zabývat astrologii nebyl žádný, ale po přečtení výše citovaných článků jsem už u astrologie zůstal.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Používám základní astrologické prvky (nativita...) a dále solár, soli-lunár, direkce, progrese, sabiánské symboly, domy Campanovy, tranzity, primární horoskop, různé druhy revolucí, synastrii.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Přednost nedávám žádným domům, ale používám domy Campanovy.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Oblíbeným astrologem je pro mne P. Turnovský, D. Rudhyar, M. Špůrek, A. Ruperti, B. Jaroš.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Další moje zájmy jsou esoterie, čínská medicína, byliny, čaje, čalounění, makrobiotika, čakry, tattvy, irisdiagnostika.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Nikde jsem nevystupoval a zatím nepublikuji.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
V astrologii vidím snahu pomoci člověku projít krizí a pomoci mu aby vyrostl v osobnost a využil všech potenciálů naznačených při narození a dále je třeba svobodně se rozhodovat, protože kdo se neodvažuje svobodně se rozhodovat ten si tím znemožňuje vlastní duchovní vzestup a duchovní dozrávání. Chtěl bych pomoci lidem, aby našli co hledají a pomoci jim povznést svého ducha.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie má před sebou dlouhou budoucnost, pokud ji nějací rádoby astrologové nebudou zneužívat a špinit její jméno, protože většina lidi se chytne toho názoru, který si buď vyslechne v televizi, v rádiu nebo si přečte ubohý všeobecný horoskop nyní už v kdejakém časopise nebo novinách.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Až budeme ve věku Vodnáře, tak by se to mělo dát poznat na lidech samotných, ale nyní to tak ještě nevypadá.
Dávám přednost tropickému zodiaku, protože je za ta staletí dobře prozkoumán oproti zodiaku siderickému ale někdy používám i siderický.
18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Viz bod 12.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Mám k dispozici data z programu Johannes.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím.