Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno H - Holeček
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Jaroslav Holeček
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jaroslav Holeček, Zámrsk
email: jaroslav.holecek@seznam.cz
web: astrolexikon.webnode.cz
web: taoismus.webnode.cz/
web: ramakrisna.webnode.cz/


2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
1.4.1953, 1:15 SEČ, Kolín - lékařská zpráva.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života,
Vzdělání střední elektrotechnické, pracoval jsem ale v oblasti povrchových úprav - automobilový průmysl. V současnosti již důchodce.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
K astrologii jsem se dostal až ve 20 letech (resp. o něco později), katalyzátorem tohoto zájmu byl rozhovor s Květoslavem Minaříkem, když jsem se s ním v roce 1973 setkal. Jelikož mě v prvé řadě zajímalo "řešení" mého života, které jsem hledal v mystice (a příbuzným metodách), astrologii jsem vždy hlavně používal jako pomůcku v tomto směru. Profesionálně se astrologií nezabývám.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Zajímají mne všechna věcná a použitelná řešení v astrologii bez ohledu na to z jakého směru pocházejí.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Publikuji na webu Astrolexikon, zajímá mne i výzkum v astrologii, ale už tomu mnoho času nevěnuji. Jsem autorem elektronické knihy Slovník astrologie.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
V době, kdy mne astrologie zaujala, nebyla k dispozici žádná literatura ani kurzy. V samizdatu se mi podařilo postupně a obtížně si pořídit některé prameny (např. Kefer, Roučka). Nebyly k dispozici ani efemeridy, které jsem si původně přepočítával z Hvězdářských ročenek. Přečetl jsem vše, co se mi podařilo o astrologii obstarat. V současné době ale nezbývá než si literaturu vybírat. Hodně se toho už jenom opakuje a rozmělňuje.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Po roce 1989 jsem se zapojil do Astrologické společnosti, dnes už jejím členem nejsem.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Viz bod č.4

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Používám všechny staré i moderní techniky, pokud se přesvědčím o jejich funkčnosti. Stejně tak i metody védské a čínské astrologie. V prognostice hlavně tranzity a sekundární direkce.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Používám domy podle Regiomontana, zdůvodnění naleznete na mém webu. Hroty domů ale neberu jako začátky, ale jako středy působnosti domu.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
- - -

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Mystika, buddhismus, taoismus, hudba new age (pasivně) atd.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Viz bod č. 6

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
V souvislostí s astrologií nikoli. Chápu astrologii jako neutrální metodu, jejíž poznatky ale pocházejí z hlubších vhledů do reality, který zprostředkují metody jako je mystika, budddhismus apod.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
- - -

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Astrologicky je to neurčitelné, protože nelze exaktně zjistit začátek cyklu. Takže jsme odkázáni na metody jiné nebo víru. A to je kontroverzní téma, do kterého se nechci pro jeho nepřínosnost pouštět. - Na tropickém zodiaku je založena západní astrologie a na "siderickém" indická a nelze je libovolně zaměňovat, protože tím se celé systémy "rozsypou".

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Z českých astrologů jsem hodně vycházel z Květoslava Minaříka (většina jeho astrologických textů nebyla dosud vydána), vážím si práce Jana Kefera, Pavla Turnovského, Baudyšů, Jiřího Kubíka, Robina Salomona, Petra Radka a dalších. Ze zahraničních autorů těžko vybírat: např. Rob Hand, Bernadette Brady, Deborah Houlding atd. atd.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
- - -

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.